Luk Lemmens (N-VA): ‘Hoop dat men nadenkt vooraleer men de provincies afschaft’

EDEGEM – Het provinciebestuur richt zich naar lokale besturen en helpt hen om een sterker beleid uit te tekenen. De provincie heeft immers heel wat experten in huis onder meer rond mobiliteit, wonen, waterbeleid, detailhandel, duurzame ontwikkeling,…, stuk voor stuk beleidsthema’s waar lokale besturen belangrijke beslissingen in nemen.

Tijdens de Ronde van de provincie Antwerpen nodigde men lokale ambtenaren en politici uit om te ontdekken wat de provincie voor hun gemeente kan betekenen. Men hield halt in Turnhout, Mechelen en Edegem. In Congrescentrum Ter Elst pleitte Luk Lemmens (N-VA) – integenstelling tot zijn partijleiding – voor het behoud van de provincies. Koen T’Sijen (PRO Boechout & Vremde) vindt dat intercommunales moeten worden afgeschaft.

Birre Timmermans (N-VA), schepen in Edegem, had alle lof voor het 10-op-10-verkeerslabel voor basisscholen. Luk Lemmens moest haar ontgoochelen. ‘We nemen afscheid van dit project. We gaan ons wel volop inzetten om gemeenten verkeersveilig te maken en proberen om tot nul verkeersdoden te komen.’ Edegem is trouwens een pilootgemeente voor het ZERO-label-project.

Koen T’Sijen, burgemeester van Boechout: ‘Een maatschappelijk debat is belangrijk. Daarom zal er altijd een intermediair niveau nodig zijn. Ik vind zelfs dat de rol van de provincie moet worden uitgebreid en stel daarom het nut van intercommunales in vraag. De provincie kan die taak toch op zich nemen. Ik begrijp niet dat afvalinzameling moet worden geregeld door een intercommunale (wat Boechout en de omringende gemeenten betreft gaat het om IGEAN, EM). Ooit lag het dossier om die bevoegdheden naar de provincies over te hevelen op de tafel van de Vlaamse regering maar het voorstel werd verworpen. Indien je de provincies afschaft moet je een alternatief hebben.’

Gedeputeerde Luk Lemmens (foto N-VA): ‘Ik weet dat N-VA voor de afschaffing van de provincies is maar binnen mijn partij kent men ook mijn standpunt. Indien Vlaanderen dezelfde structuren blijft behouden zoals nu, dan is er zeker nog een taak weggelegd voor de provincie. Ik hoop dat de politiek verantwoordelijken na 26 mei nog eens goed zullen nadenken over de rol van de provincie en van de intercommunales. Weinigen weten het maar het project Kanaalkant – gelegen langs het Albertkanaal in Merksem, Deurne, Schoten en Wijnegem – kreeg een toekomstplan voor bedrijven en omwonenden dankzij de samenwerking tussen de provincie en de diverse gemeenten en districten. Het gaat hier om de op één na (de haven) grootste bedrijvencluster van de provincie.’

Gedeputeerde Ludwig Caluwé (CD&V) bracht een ander ‘vergeten’ project van de provincie ter sprake. ‘De provincie Antwerpen is volop op zoek naar de beste manieren om stadstuinen te organiseren en zet zich in voor stadslandbouw.’ Birre Timmermans wenst dat de provincie een rol zal blijven spelen binnen de streekvereniging Zuidrand en het Hof Ter Linden. ‘Bovendien hoop ik dat men ooit het geld zal vinden om een mobiliteitsstudie te houden over de Zuidrand. Ik denk dat dit interessante resultaten zal opleveren.’ In dat verband kon worden opgevangen dat de burgemeesters van Boechout, Borsbeek en Mortsel gisteren bij minister Ben Weyts (N-VA) zijn geweest om er te praten over de toekomst van de N10 (de Lierse- en Provinciesteenweg). (EM)

%d bloggers liken dit: