Maatregelen in Provinciale parken en domeinen in het kader van de COVID-19 bestrijding

Alle provinciale groen- en recreatiedomeinen zijn geopend voor het publiek. Door corona vragen we je rekening te houden met enkele richtlijnen. Deze zijn er zowel voor je eigen veiligheid, als die van mensen rond je, als van onze medewerkers. In dit bericht vind je de laatste info over een bezoek aan de parken en domeinen.

Algemene maatregelen:

Bezoek vooral parken in je eigen buurt. Als het te druk is, kan je een ander park bezoeken. De parkings van de domeinen zijn open. Voor een bezoek aan de bossen, parken en groendomeinen van de provincie (Prinsenpark, Hoge Mouw, Averegten, Hertberg, Vrijbroekpark, Broek De Naeyer, Rivierenhof, Vrieselhof, Kesselse Heide, Hof van Leysen, Kasteel d’Ursel), moet je niet op voorhand reserveren.

Geniet van de buitenlucht in de domeinen, maar houd rekening met deze richtlijnen:

· Houd afstand van andere bezoekers (min. 1,5 meter), onze domeinwachters zien daar mee op toe. Ook op plekken als de hondenloopzones behoud je de afstand en gebruik je de toegangspoort op een veilige manier.

· We vragen je een mond-neusmasker te dragen vanaf 13 jaar als je fietst, wandelt of stil staat op een drukke plaats. In sommige domeinen geldt er een algemene mond-neusmaskerplicht.

· De horeca-zaken zijn gesloten, eventuele afhaal is mogelijk. Draag een mondmasker en houd afstand.

· De provinciale domeinen in stedelijk gebied, zoals Vrijbroek (Mechelen) en Rivierenhof (Antwerpen), zijn erg druk tijdens weekends. Gelieve niet langer dan 2 uur in de parken rond te wandelen en ga er niet naartoe als het al druk is.

· de provinciale domeinen zijn gesloten tussen zonsondergang en zonsopkomst.

· Openbare toiletten en sanitaire accommodatie zijn geopend. Om afstandsregels te garanderen kunnen er extra gebruiksregels zijn (dragen mond-neusmasker).

Wat met bewegen of sporten?

· In openlucht blijft de regel van 4 gelden. Je mag dus samenkomen om bijvoorbeeld te wandelen of te fietsen in een groep van maximaal 4 personen (jezelf + 3 anderen) zolang je altijd een veilige afstand bewaart. Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegeteld en gezinnen (mensen die onder hetzelfde dak leven) die uit meer dan 4 personen bestaan, mogen ook samen buitenkomen.

· Sport je in georganiseerd verband, dan volg je de organisatie de sectorale protocollen. Sport je op eigen initiatief in onze domeinen en parken, dan mag dat in groepen van maximaal 4 personen. Dat moeten steeds dezelfde personen zijn. Enkel contactloos sporten is toegestaan. Sport je met personen uit je eigen gezin en/of je 3 vaste nauwe contacten, dan mag je wel een contactsport uitoefenen.

· Vissen is toegelaten. Vis je op een moment en plaats waar niemand aanwezig is of waarbij mensen slechts kortstondig of toevallig passeren, dan is het risico op virusoverdracht nihil en mag je mond-neusmasker af.

· Paardrijden op de routes kan, respecteer de social distance maatregelen.

Speeltuinen

De speeltuinen zijn grotendeels open. Volwassenen en kinderen van 12+ dragen een mond-neusmasker. In de parken zelf zie je of er bijkomende restricties zijn. Handhygiëne en afstand houden zijn het belangrijkste. Picknicken in speeltuinen en -zones is verboden. Kom bij drukte op een ander moment terug.

Provinciale Recreatiedomeinen

De Schorre, de Nekker, het Zilvermeer en de Lilse Bergen zijn beperkt open voor het publiek.

In de genoemde domeinen draag je in gebouwen en als je rondwandelt een mond-neusmasker.

Horeca is gesloten tot tenminste 18/11/2020.

Wandel je op een plaats of moment waarbij het risico op overdracht van het virus zo goed als uitgesloten is, dan kan je het mond-neusmasker afzetten.

Op lokaal niveau kunnen burgemeesters ervoor kiezen om extra maatregelen te nemen. Ze hebben alle ruimte om in te grijpen wanneer de epidemiologische situatie verslechtert. Houd daarom steeds de kanalen van de parken en domeinen zelf in het oog.

Bekijke de websites of Facebookpagina’s van de recreatiedomeinen voor de specifieke maatregelen en openingsdata:

· www.zilvermeer.behttps://www.facebook.com/ZilvermeerMol/

· www.deschorre.behttps://www.facebook.com/deschorre

· www.denekker.behttps://www.facebook.com/denekker

· www.lilsebergen.behttps://www.facebook.com/DeLilseBergen

%d bloggers liken dit: