MINISTER LYDIA PEETERS EN VSV STARTEN CAMPAGNE ROND VEILIG FIETSEN

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters en de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) starten met een campagne rond veilig fietsen. Verspreid over heel Vlaanderen zullen campagneborden opduiken die fietsers en automobilisten oproepen om meer aandacht te hebben voor elkaar en zo te zorgen voor veiliger verkeer. Voor het initiatief werkt de VSV samen met 188 Vlaamse steden en gemeenten die de campagne ondersteunen.

Meer dan 5000 campagneborden staan op zorgvuldig gekozen locaties verspreid over Vlaanderen. Met een vriendelijke en positieve “bedankt-knipoog” vragen ze aandacht voor specifieke situaties die gevaarlijk kunnen zijn voor fietsers. Daarbij kan het gaan over automobilisten die op het fietspad staan, afslaan zonder op de fietsers te letten of te weinig zijdelingse afstand houden bij het voorbijrijden van fietsers, maar evengoed over fietsers die in het donker zonder verlichting rijden, de voorrangsregels niet naleven of hun snelheid niet aanpassen in de buurt van fietsende kinderen of senioren.

77% van de Vlaamse fietsers verklaart dat ze recent in gevaar kwamen door onveilig gedrag van automobilisten, zo blijkt uit onderzoek van de VSV (1). Omgekeerd geeft 66% van de autobestuurders aan dat ze recent een gevaarlijke situatie met een fietser hebben meegemaakt (zie infografiek). Opvallend: hoe vaker de ene groep een bepaald risicogedrag rapporteert, hoe minder vaak de tegenpartij toegeeft zich onveilig te gedragen. Zo verklaart 45% van de in gevaar gebrachte fietsers dat dat gebeurde door een automobilist die op het fietspad stond, terwijl slechts 4% van de automobilisten toegeeft wel eens op het fietspad te staan. Omgekeerd zegt 44% van de autobestuurders dat ze in het donker werden verrast door een fietser zonder fietsverlichting, terwijl slechts 9% van de fietsers toegeeft wel eens zonder verlichting te rijden.

“Fietsers en automobilisten beseffen niet altijd dat ze iets doen wat gevaarlijk is voor de fietser. Met deze campagne roepen we beide groepen op om meer oog te hebben voor elkaar. Door even in de rol van de andere weggebruiker te kruipen, wat extra aandacht te hebben en elkaar te bedanken kan iedereen mee het verschil maken” zegt Werner De Dobbeleer (VSV).

De campagne krijgt de volle steun van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters: “Fietsers vormen jammer genoeg de grootste groep zware verkeersslachtoffers in Vlaanderen. Daarom zet de Vlaamse overheid volop in op het verbeteren van de fietsveiligheid, onder meer door sterk te investeren in meer en betere fietspaden. Maar ook het gedrag van fietsers en automobilisten is voor verbetering vatbaar, en daar willen we met deze campagne op inspelen”, aldus de minister.

Naast de meer dan 5000 campagneborden verspreid over Vlaanderen zijn er ook boodschappen via sociale media en de lokale kanalen van de 188 deelnemende steden en gemeenten. Alle campagnemateriaal is beschikbaar op www.fietsveilig.be.

%d bloggers liken dit: