Mondhygiënisten moeten vanaf maandag wachtlijst bij tandarts verkorten

MORTSEL – Vanaf maandag kan je ook naar de mondhygiënist. Minister Maggie De Block (Open Vld) riep dit beroep in het leven omdat tandartsen het in de praktijk bijzonder druk hebben en er een lange wachtlijst is.

De mondhygiënisten zijn er om de tandartsen te ondersteunen en mogen bepaalde handelingen uitvoeren (in tegenstelling tot tandartsassistenten) zoals mondzorgadvies geven, tanden reinigen, tandsteen en hechtingen verwijderen of scans nemen van de tanden.

De mondhygiënist stelt voornamelijk preventieve handelingen, met het doel aandoeningen te voorkomen en desgevallend te genezen alsook het behouden of optimaliseren van de mondgezondheid. De mondhygiënist werkt nauw samen met tandartsen, tandartsen-specialisten en artsen-specialisten in de stomatologie (en de mond-, kaak- en aangezichtschirurgie). De uitoefening van het beroep van mondhygiënist bestaat uit autonome prestaties, uit technische prestaties op voorschrift en uit handelingen die door de (tand)arts kunnen worden toevertrouwd aan de mondhygiënist.

De mondhygiënist kan onder meer tewerkgesteld worden in de eerste lijn, in de praktijk van de tandarts, maar ook in ziekenhuizen, woonzorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen, voorzieningen voor personen met beperkingen, voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg,…

Zo’n 350 studenten volgden al een bachelor in de mondzorg, 110 studeerden af. België was van de weinige landen waar nog geen mondhygiënisten aan het werk waren. (EM)-