Mondmaskerplicht recyclageparken IGEAN

Vanaf dinsdag 28 juli a.s. is het verplicht om bij een bezoek aan het IGEAN-recyclagepark een mondmasker te dragen. Op die manier werken we mee aan de bestrijding van het coronavirus dat momenteel in onze provincie aan kracht wint.

Naar aanleiding van de ongunstige evolutie van het COVID 19-virus de afgelopen dagen, zal IGEAN een mondmaskerplicht op haar recyclageparken invoeren. Deze verplichting gaat in vanaf dinsdagmorgen 28 juli a.s.

Na de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad vanmiddag en eerdere beslissingen van zowel het Antwerpse provinciebestuur als de burgemeesters uit de Rupelstreek neemt IGEAN haar verantwoordelijkheid en verplicht medewerkers én bezoekers van het recyclagepark om een mondmasker te dragen. Uiteraard is deze maatregel aanvullend op de reeds geldende coronamaatregelen, zoals een beperkt aantal gelijktijdige bezoekers en het respecteren van afstandsregels.

Daarnaast vraagt IGEAN om voor je vertrek thuis het afval te sorteren per fractie, zodat je de tijd óp het park kan beperken. Afval dat via de huis-aan-huisinzameling kan worden aangeboden, breng je bij voorkeur niet naar het recyclagepark. Onnodig vroeg komen aanschuiven vóór openingstijd raden we eveneens af!

Tot slot verwijzen we naar onze webpagina www.igean.be/parkregelscorona met de meest recente informatie voor een veilig en efficiënt bezoek aan het recyclagepark.
Mondmasker ook bij afhalen compost op site noord en zuid

Willen inwoners op onze site noord (Brecht) of site zuid (Edegem) compost komen kopen? Ook dan vragen we hen een mondmasker te dragen…
Beeldmateriaal

%d bloggers liken dit: