Mortsel blijft investeren

Mortsel blijft investeren. In dienstverlening en in mensen. In grote en in kleine projecten. Dat is de rode draad doorheen het nieuwe meerjarenplan 2019-2025. Ondanks de budgettair zeer moeilijke situatie, geen drieste besparingen op personeel, geen uitbesteding van belangrijke dienstverlening, geen schaar in de ondersteuning van organisaties en verenigingen, maar wel investeringen die Mortsel en de Mortselaar de komende jaren vooruit zullen helpen.

 

Burgemeester Erik Broeckx (N-VA): “We willen de komende jaren samen met de Mortselaar verder blijven bouwen aan het Mortsel van Morgen.  Dit meerjarenplan zorgt ervoor dat we ook de komende 6 jaar kunnen blijven investeren in Mortsel.

 

Het meerjarenplan is de concrete uitwerking van het bestuursakkoord, inbreng vanuit de gemeenteraad en de administratie en van ideeën van Mortselaars die via het participatieproject Mortsel Bestuift! binnen kwamen.

 

Enkele belangrijke investeringen uit het meerjarenplan:

 

Mortsel investeert in grote en kleine projecten

– Fikse verhoging van het budget voet- en fietspaden

– Een nieuw stadhuis met polyvalente zaal voor de Mortselaar en moderne bibliotheek

– Lange-termijn-oplossing voor de Marc Liebrecht Schouwburg

– Renovatie van de jeugdlokalen in de Van Dyckstraat.

– Renovatie van de gebouwen in het Fort 4 om het Fort 4 een nieuwe toekomst te geven

– Een natuurlijk herstelplan voor de open ruimte Gasthuishoeven

– Een juridische bescherming om groene zones in Mortsel te bewaren

– De uitwerking van een bouwcode die meer groene ruimte oplegt

– Een schild ANPR-camera’s om (onder meer) het bovenlokaal (zwaar) verkeer uit Mortsel te weren

– Afbakenen van een kernwinkelgebied om de aantrekkelijkheid van ons centrum te vergroten

 

Mortsel investeert in verenigingen en in mensen:

– Blijvende ondersteuning voor verenigingen

– Ideeënfabriek: nieuwe impulssubsidie voor creatieve ideeën van Mortselaars

– We blijven met onze evenementen de lokale economie steunen

– Een betere uitbouw van onze vrijwillgerswerking

 

Mortsel investeert in mensen die het nodig hebben

– De opstart van de UIT-pas zodat cultuur voor iedereen haalbaar wordt

– De inhaalbeweging om sociale huurwoningen te realiseren wordt onverminderd voortgezet. Mortsel telt in 2025 minstens 450 sociale huurwoningen.

– Alleenstaanden en éénoudergezinnen die twee jaar op de wachtlijst voor sociale huisvesting staan, krijgen een huurpremie ter ondersteuning.

– De Mortselaar kan in de toekomst terecht op een laagdrempelige welzijnscampus. Een campus waar vertrouwde organisaties (bijv. buurtrestaurant De Plataan, Huis van het Kind) en nieuwe dienstverleners (Collectieve Autonome Dagopvang) een plek krijgen. Een plek waar zorg voor en welzijn van onze inwoners centraal staan dankzij eigen en bovenlokale dienstverleners.

– We trekken ook zelf de wijken in om zorg en welzijn bij de mensen te brengen via buurthuizen, buurtontmoetingsplaatsen, buurtopbouwwerkers, buurtgezichten en multidisciplinaire zorgteams.

– We creëren een intergemeentelijk richtlijnenkader en campagne om ‘huisdelen’ te stimuleren en te faciliteren.

 

Mortsel investeert in de toekomst

– Mortsel gaat voor een ambitieus klimaatbeleid.

– Mortsel legt via een Tax Shift en een zuinig financieel beleid geen hypotheek op de komende generaties en  bestuursploegen. De Taks Shift betekent dat de aanvullende personenbelasting daalt van 7,2% naar 6,5 % terwijl de onroerende voorheffing stijgt van 708 naar 830.

– Mortsel houdt belangrijke dienstverlening in eigen handen en investeert in haar personeel.

– Mortsel gaat, na grondig onderzoek, voor de invoering van DIFTAR.

 

Mortsel investeert in eigen medewerkers

-Mortsel verhoogt de maaltijdcheques van 6 naar 7 euro.

-Mortsel verhoogt de tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden in 2020 naar 2% en  vanaf 2021 naar 3%.

De uitgebreide brochure van het meerjarenplan vind je vanaf 18/12 op www.mortsel.be

%d bloggers liken dit: