N-VA Edegem maakt bocht van 180 graden in parkingdossier Hof Ter Linden volgens CD&V maar Burgemeester Koen Metsu zegt dat er van een bocht totaal geen sprake is

In mei van dit jaar kondigde de burgemeester aan dat er geen nieuwe parking meer zou komen naast de dreef van Hof ter Linden. De juridische onzekerheid en het feit dat de parking in beschermd erfgoed ligt, deden het N-VA-bestuur eindelijk concluderen dat alternatieven, zoals de OCMW-parking, dienden te worden onderzocht. Iets waar CD&V Edegem al lang op hamerde.

“Wij vragen al langer om het alternatief van de OCMW-parking verder te onderzoeken, een parking die dichter ligt bij de horeca dan de parking dreef. Verder biedt zich een opportuniteit nu het Postgebouw sinds kort verkocht is aan een privé-ontwikkelaar. Bij toekomstige aanvragen tot herbestemming van het gebouw zou de gemeente in de vergunningsvoorwaarden moeten opleggen dat er voldoende openbare parkeerplaatsen – minstens evenveel als nu – behouden blijven. In combinatie met de leegstaande OCMW-parking biedt dit een mooi alternatief volgens gemeenteraadslid Adrian De Weerdt.

Bij de Edegemse Burgemeester Koen Metsu is er van een bocht helemaal geen sprake. We hebben hier en daar kleine dingen aangepast en gaan deze plannen nu indienen. Bij onze vorige plannen was de oppositie en één burger niet akkoord. En toch maakten we kleine aanpassingen. Van een bocht van 180 graden is dus geen sprake. We gaan voor een veilige parkeerzone en een nieuwe randparking dringt zich op. Dat verhaal wordt ook positief onthaald bij de bezoekers van het kasteeldomein en de brasserie. Maar ook bij de mensen van de tennisclub, de Scouts, de kleuterschool en de buurtbewoners. Op de OCMW parking zijn er maar twintig extra parkeerplaatsen die ook voor de bezoekers van het rusthuis dienen en de nieuwe eigenaar van het postgebouw die er assistentiewoningen wil zetten op privéterrein heeft die locatie nodig om voldoende parking te voorzien. Ik begrijp niet dat er van de oppositie verzet is tegen een nieuwe randparking terwijl de gebruikers ervan zich wel kunnen vinden in ons besluit aldus nog Burgemeester Koen Metsu op de jongste gemeenteraad in Edegem

%d bloggers liken dit: