Nachtelijk feestje stilgelegd in Berchem

Na een klacht over nachtlawaai, rees het vermoeden bij de politie dat er op een adres aan de Generaal Lemanstraat een zogenaamd lockdownfeestje aan de gang was. Bij het aankloppen kreeg de politie te horen dat er vier mensen aanwezig waren. De politie kreeg ook te horen dat ze niet binnen mochten gaan. Gezien de politie er nogal wat stemmen hoorde en er een sterk vermoeden was dat er inbreuken tegen de COVID-19-maatregelen gepleegd werden, is op bevel van het parket de woning rond 2 uur ‘s nachts toch betreden. Verschillende mensen probeerden zich te verstoppen voor de politie. Een van hen had zich verstopt in de tuin van de buren. Twee anderen verstopten zich dan weer in de tuin van de andere buren. De resterende andere aanwezigen zijn samen met de bewoonster in de woning aangetroffen. In totaal zijn zeven mensen geïdentificeerd in het proces-verbaal, allen tussen de 24 en 26 jaar. Niemand verzette zich.

%d bloggers liken dit: