Nieuw regenboogzebrapad in Duffel

Sinds 2021 kan elk lokaal bestuur een regenboogzebrapad op een gewestweg laten aanleggen door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Duffel heeft daar een aanvraag voor ingediend. Het nieuwe regenboogzebrapad vind je aan de Berkhoevelaan (N108).

“Duffel is een regenbooggemeente. De regenboogkleuren staan symbool voor gelijke behandeling en acceptatie van alle inwoners, ongeacht gender en geaardheid”, zegt schepen Lili Stevens. “We ijveren voor een inclusieve samenleving door o.a. elk jaar met overtuiging de regenboogvlag uit te hangen rond 17 mei. We hebben daarom ook ingetekend op het initiatief van de Vlaamse overheid om een regenboogzebrapad te laten aanleggen op een gewestweg.”

“In Duffel gaat dat om de Berkhoevelaan aan de oversteek met de Borzestraat. Het AWV staat in voor zowel de aanleg als het onderhoud van het regenboogzebrapad. Samen met de twee regenboogbabbelbanken op het pleintje in de Kiliaanstraat en het regenboogzebrapad in de Bruul blijven we zo als regenbooggemeente in het straatbeeld een duidelijk signaal geven”, besluit schepen Luc Van Houtven.

%d bloggers liken dit: