Nieuwe Antwerpse provincieraad gaat voluit voor bijkomende fietsostrades

ANTWERPEN – ‘Ambitieus, duurzaam, efficiënt, dienstbaar en verbindend’. Met deze kernwaarden omschrijft het nieuwe Antwerpse provinciebestuur haar programma voor de volgende zes jaar. De provincieraadsleden werden vandaag maandag in de raadszaal van het Provinciehuis beëdigd.

Luk Lemmens (N-VA) blijft eerste gedeputeerde. Nieuwkomer is Kathleen Helsen (CD&V). Daarnaast verlengen Jan De Haes (N-VA) en Ludwig Caluwé (CD&V) hun mandaat. De verdeling van de mandaten verliep niet zonder slag of stoot. Volgens de regels dient er één gedeputeerde per kiesgewest (Antwerpen, Turnhout en Mechelen) te worden aangesteld én een vrouw. N-VA koos logischerwijze voor Luk Lemmens (Wilrijk/43 278 stemmen) en opteerde voor Jan De Haes (Heist-op-den-Berg/12 444). Het liet dus Mireille Colson (Herselt/19 373) en Linda Lauwers (Boom/17 320) langs de kant staan. Hierdoor was CD&V verplicht om een vrouw aan te duiden. Dat werd Kathleen Helsen (Herselt/12 279). De partij weerde hierdoor stemmenkanon Peter Bellens (Herentals/20 971). Ludwig Caluwé (Essen/13 427) blijft wel op post, al moet hij na drie jaar wijken voor de N-VA-ster. De vorige coalitie bestond uit N-VA/OpenVLD/sp.a.

In de nieuwe provincieraad zetelen 36 provincieraadsleden, de helft minder dan in de vorige legislatuur. Er zijn vier in plaats van zes gedeputeerden. Kris Geysen (N-VA) blijft voorzitter van de provincieraad. Primeur is dat niet enkel de meerderheid maar ook de oppositie een ondervoorzitter voordraagt. CD&V en Vlaams Belang stelden Lili Stevens en Jan Claessen als ondervoorzitters voor. De bevoegdheden werden als volgt verdeeld: Luk Lemmens, eerste gedeputeerde en woordvoerder van de deputatie, bevoegd voor Algemeen Beleid, Ruimtelijke Ordening, Omgevingsvergunningen, Stedenbouwkundige Beroepen, Mobiliteit, Provinciaal Onderwijs, Erfgoed, Erediensten, Sportpaleis; Kathleen Helsen, tweede gedeputeerde, bevoegd voor Werk, Plattelandsbeleid, Sociale Economie, Flankerend Onderwijsbeleid, Europese Samenwerking, Wonen, de Warande, Kamp C, Kempens Landschap, Jan De Haes, derde gedeputeerde, bevoegd voor Milieu en Natuur, Waterbeleid, Toerisme, Recreatie- en groendomeinen, Personeel, Communicatie, Campus Vesta, Kempens Landschap en Ludwig Caluwé, vierde gedeputeerde, bevoegd voor Economie, Innovatie, Landbouw, Financiën, Logistiek en Vastgoed, ICT, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, Havencentrum.

Blikvangers uit het bestuursakkoord zijn de afschaffing van subsidie aan politieke partijen (500 000 euro), een verdubbeling van het budget voor de aanleg van fietsostrades (13,5 miljoen), een scherper ruimtelijk beleid en een Klimaatplan 2030 voor de eigen organisatie, een sterke eerstelijnsoverheid voor land- en tuinbouwbedrijven met focus op ruimte voor landbouw, versterking van de concurrentie- en innovatiekracht van de bedrijven met aandacht voor knelpuntberoepen via een activerend flankerend onderwijsbeleid en voor samenwerking met onze kennisinstellingen rond innovatie, een provinciaal onderwijs met op expertise afgebakende onderwijsvormen, domeinen en studierichtingen met aandacht voor gelijke kansen, talentontwikkeling en excellentie en uitstoot die in de bedrijfsvoering niet of enkel tegen een zeer hoge kost kan worden teruggedrongen door interne maatregelen, maar via internationale bebossingsprojecten wordt gecompenseerd.

(EM/ Foto Provincie Antwerpen)

%d bloggers liken dit: