Het mag duidelijk zijn dat de inwoners van de politiezone Hekla het echt getroffen hebben met hun nieuwe korpschef Ivo Vereycken. Hoorden we de voorbije dagen al vertellen dat de criminaliteitscijfers in de grootsteden Antwerpen en Mechelen fors gedaald zijn, het voorbije jaar dan mogen de inwoners van de gemeenten Hove – Edegem – Kontich – Lint en Aartselaar zich nu al in de handen wrijven. De nieuwe korpschef die begin dit jaar, uit twee erg sterke kandidaten, de selectieproeven wist te winnen, kon gisteren eindelijk de eed afleggen uit handen van Burgemeester en voorzitter van de politieraad Koen Metsu die in de voorgaande speetch zijn lof niet onder stoelen of banken stak over Ivo Vereycken die al 26 jaar lang een gelukkige inwoner is in de gemeente Edegem samen met zijn echtgenote en de twee kinderen van het echtpaar. De nieuwe korpschef van de politiezone Hekla is een schitterende teamspeler en leider en heeft ijzersterke operationele inzichten die hij ongetwijfeld deels zal hebben opgedaan in Brussel bij de dienst speciale eenheden waar ze hem echt niet graag lieten gaan. Ook regioradio Zuidrand wil Ivo die zijn carriere startte bij de toenmalige Rijkswacht welkom heten in de Hekla zone en hem veel succes toewensen in zijn nieuwe functie. Wij vroegen net na de eedaflegging wat bv. zijn taken zijn als korpschef van de politiezone Hekla.

%d bloggers liken dit: