Nieuwe stap in inspraak A12/N177 in Aartselaar en Wilrijk-Zuid

Publieke raadpleging van 29 juni tot en met 27 augustus 2021

Eind 2020 startte team A12 in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het onderzoek voor de herinrichting van de A12/N177 ter hoogte van Aartselaar en Wilrijk-Zuid. Tijdens een intens participatietraject werden in de afgelopen maanden zo veel mogelijk ideeën en aandachtspunten van de bevolking verzameld. De onderzoekers gingen hiermee aan de slag. Voor het projectgebied ontwikkelden ze vier alternatieven die later onderling nog te combineren zijn. Ze gingen ook na welke effecten op mens en milieu in de komende maanden zeker onderzocht moeten worden. Voor dit milieueffectenonderzoek (project-MER) start, leggen ze het aanmeldingsdossier met beschrijving van het geplande alternatieven- en effectenonderzoek voor aan de ruime bevolking. Van 29 juni tot en met 27 augustus kan iedereen aanvullende onderzoeksvoorstellen indienen tijdens de publieke raadpleging. Wie meer uitleg wenst, kan zich inschrijven voor een webinar op 29 of 30 juni. Het projectgebied op de A12/N177 situeert zich tussen de kruispunten Bist/Langlaarsteenweg en Terbekehofdreef/Atomiumlaan, of ruwweg tussen Decathlon en IKEA. Het doel is om voor alle weggebruikers de veiligheid en doorstroming te verbeteren maar ook om de barrière die de A12/N177 ter hoogte van het woonweefsel vormt zoveel mogelijk weg te nemen. Nog voor het eigenlijke onderzoek startte, legde team A12 het oor te luister bij alle direct betrokken stakeholders en bij de bevolking van de regio. Een reeks luisterdagen en een zeer ruime digitale bevraging leverden een schat aan informatie op. Na grondig wikken en wegen van alle voorkeuren en voorstellen kwamen de onderzoekers tot vier mogelijke, onderling te combineren alternatieven. Daarnaast inventariseerde team A12 alle bekommernissen en aandachtspunten zodat ze heel duidelijk in het vizier hebben welke effecten op mens en milieu onderzocht moeten worden. Meer informatie over dit alles is alvast terug te vinden op de website www.wegenenverkeer.be/A12.

%d bloggers liken dit: