Onderzoek naar PFAS op oefenterrein brandweer aan de Hondiuslaan

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft recent een verkennend bodemonderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van PFAS op het voormalig oefenterrein van de brandweer aan de Hondiuslaan. Op verschillende meetpunten zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in de bodem en het grondwater. Op basis van die metingen adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen in een gebied rond die site.

Analyses van bodem en grondwater

In juni 2021 besliste de Vlaamse Regering om alle locaties in kaart te brengen met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging. In de Norbertijnerlei 34 was tot 2014 de brandweerkazerne gevestigd. In de brandweerkazerne werd conform de geldende regelgeving PFAS-houdend blusschuim opgeslagen. Daarnaast werden er blusoefeningen gehouden met mogelijk PFAS-houdend blusschuim op de onverharde berm ter hoogte van de inrit naar de waterzuivering Aquafin. Uit de resultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat er verhoogde PFAS-waarden gevonden zijn in de bodem en het grondwater. Daarom is er verder bodemonderzoek nodig. “In dat onderzoek wordt de verontreiniging verder in kaart gebracht en wordt er nagegaan of er van die verontreiniging een risico uitgaat voor mens en milieu”, zegt Jan Verheyen, woordvoerder van de OVAM.

Blootstelling vermijden

Door de verhoogde PFAS-waarden op deze site, is er voor de omwonenden een mogelijk risico op herhaaldelijke blootstelling. Het Agentschap Zorg en Gezondheid geeft daarom uit voorzorg adviezen om blootstelling zoveel mogelijk te beperken.

“Als je wordt blootgesteld aan PFAS, heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor je gezondheid. Maar als je er langdurig aan wordt blootgesteld, kan dat op termijn wel gevolgen hebben. Het zijn stoffen die we niet kwijt geraken uit het lichaam en die zich dus opstapelen. Daarom raden we aan om deze adviezen goed op te volgen”, legt Joris Moonens, woordvoerder van Zorg en Gezondheid, uit. Het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS en de mogelijke impact op de gezondheid is nog volop in evolutie. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en meetresultaten kan het Agentschap de maatregelen aanpassen.

“Het lokaal bestuur Duffel is op de hoogte gebracht van de resultaten van dit verkennend bodemonderzoek. De mensen die wonen of onbebouwde grond bezitten in dit gebied, ontvangen een brief in de bus met meer uitleg. Er moet een beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden om na te kijken of er verdere verspreiding is. Uit de resultaten zal blijken of er al dan niet een sanering nodig is”, besluit Sofie Joosen, burgemeester lokaal bestuur Duffel.

%d bloggers liken dit: