Ook steun aan de slachtoffers van de overstromingen in de stad Lier

Hoe meer berichten er komen uit de getroffen streken in de verschillende regio’s van het land, hoe groter het besef van het menselijk leed en de aangerichte schade. Hulp is nodig om dat leed zo veel als mogelijk te verzachten. Hoe goed ook bedoeld, individuele acties zijn daarbij niet de beste werkwijze om te helpen. Gecoördineerde acties hebben beter resultaat.

Vanuit de brandweerzone Rivierenland werden dit weekend ploegen met boten en duikers gestuurd naar Vlaams-Brabant (Landen en Zoutleeuw) en Wallonië (Chaudfontaine). Vanuit de post Lier namen hieraan 4 brandweerlui deel, waarvoor onze dank en waardering. Verdere hulpverlening wordt gecoördineerd vanuit het Nationaal Crisiscentrum en het Netwerk Brandweer. Daarbij wordt telkens bekeken welke zone in aanmerking komt om hulp te bieden.

Wanneer gevraagd zullen Rivierenland en Lier zeker bijkomende hulp bieden. Ondertussen besliste het college van burgemeester en schepenen om 1 euro per inwoner bij te dragen als financiële steun aan de slachtoffers en de hulpverlening via het bovenlokaal initiatief van het Rode Kruis. Daarvoor zal een bedrag van 37.223 euro worden overgeschreven. Op die manier wil de stad, mede namens alle inwoners, de slachtoffers daadwerkelijk steunen vertellen ze tenslotte in de stad Lier.

Dinsdag 20 juli, zal op de dag van nationale rouw de Belgische driekleur halfstok hangen aan het stadhuis en andere openbare gebouwen. Om 12 uur ’s middags loeien de sirenes van de hulpdiensten, gevolgd door een minuut stilte op het Paradeplein.

%d bloggers liken dit: