Oost west, Rivierenland best: een ijzersterk streekbeleid

Heel wat thema’s en beleidsdomeinen stoppen niet aan de gemeentegrens. Sinds 5 jaar werken twaalf gemeenten van het arrondissement Mechelen – ook meer en meer gekend als regio Rivierenland – systematisch samen rond o.a. mobiliteit, economie, klimaat, welzijn en zorg, onderwijs, … De interesse voor een regionale aanpak zit in een stroomversnelling dankzij de conceptnota Regiovorming van minister Somers. Intercommunale IGEMO was reeds voortrekker voor regionale samenwerking in Vlaanderen, en wil dit nog verder versterken via een nieuw team van deskundigen met elk hun eigen expertise. Hun ambitie: een regio met een sterke identiteit en samenwerkingscultuur neerzetten.

Regionaal samenwerkingsmodel van regio Rivierenland rolmodel in Vlaanderen

Op 9 oktober keurde de Vlaamse Regering de conceptnota Regiovorming van minister Somers goed, waardoor Vlaanderen actief inzet op regiovorming. IGEMO lanceerde reeds in 2016 een bestuurlijk organisatiemodel op maat van regio Rivierenland om optimaal te kunnen samenwerken. Dit samenwerkingsmodel boekte heel wat successen en diende daardoor als rolmodel voor Vlaanderen.

Rivierenland heeft momenteel de reputatie een goed voorbeeld te zijn van duurzame streekontwikkeling. Om dit te versterken en te optimaliseren organiseert IGEMO verder overleg met lokale besturen en hun belanghebbenden. Het doel: Rivierenland verder doen uitgroeien tot een duurzame topregio waar het goed is om te wonen, te werken en te leven.

Peter De Bruyne, algemeen directeur van IGEMO: “Ik heb de voorbije 25 jaar de gemeenten en de regio leren kennen en zien evolueren. Samenwerking is steeds belangrijker geworden. De uitdagingen voor de regio zijn legio en complex en vergen een daadkrachtige en slagvaardige regionale aanpak met overheden, stakeholders en doelgroepen die elkaar begrijpen, vertrouwen en steunen. Dit mee mogen en kunnen realiseren, is voor IGEMO de ultieme uitdaging.”

Om dit te kunnen waarmaken, heeft de intercommunale een team van deskundigen samengesteld, die ten dienste staan van de lokale besturen om de economische, sociale én ecologische samenhang van het beleid binnen de regio Rivierenland te versterken.

Streekmanagers verbinden Rivierenland

In het DNA van IGEMO zit de ambitie om te verbinden en geïntegreerd te werken over verschillende beleidsdomeinen heen. De regio heeft nog veel potentieel om een sterke identiteit rond duurzaamheid te creëren. Daartoe moeten zowel kansen als knelpunten benoemd en samen aangepakt worden. Streekmanager Anthony Vanoverschelde:” Met zo’n regiobenadering pakken we vandaag samen de de uitdagingen van morgen aan. Gebruik makend van de dynamiek van sterke lokale besturen, zetten we bewuster in op een geïntegreerde aanpak binnen de regio.”

De sustainable development goals, oftewel SDG’s, vormen hierbij ons kompas. Collega-streekmanager Ben Bruininkx staat alvast te popelen: “Met ons enthousiast team van experten gaan we met de SDG’s voor ogen op zoek naar de uitdagingen en ambities voor de regio Rivierenland. We zullen in al onze initiatieven kijken naar de economische, sociale én ecologische samenhang binnen de streek. We werken mee aan een regio waar Rivierlanders terecht trots op mogen zijn.”

Mobiliteit binnen Rivierenland

Mobiliteit is een breed domein, op het snijvlak van vele andere thema’s. Denk maar aan ruimtelijke ordening, klimaat, lokale economie, sociale inclusie, enzovoort. Rivierenland is zeer goed ontsloten, met heel wat voorzieningen op een zakdoek bij mekaar. Dit is een enorme troef, één die moet veiliggesteld worden voor de toekomst. Peter De Bruyne: “Het is een flinke uitdaging om meer in te zetten op fietsen, openbaar vervoer, deelmobiliteit en zero-emissie mobiliteit. Het is er echter wel één, die IGEMO, lokale besturen en heel wat andere partijen moeten en zullen aanpakken. Het is onze ambitie om met de gemeenten in onze regio tot de meest innovatieve te behoren op het vlak van duurzame mobiliteit.”

Zo werkt Pieter Dresselaers, mobiliteitsdeskundige bij IGEMO, samen met de gemeenten en een netwerk van burgerorganisaties, experts en bedrijven om onder meer deelmobiliteit, elektrisch rijden en voor iedereen toegankelijk vervoer mogelijk te maken. “Regio Rivierenland biedt veel opportuniteiten voor duurzame mobiliteit, bijvoorbeeld om op een aangename, veilige en comfortabele manier te fietsen. We zijn daarnaast ook de regio met het grootste aantal treinstations per inwoner. Er liggen dus veel kansen om mensen de overstap te laten maken naar meer duurzame en gezonde manieren om zich te verplaatsen”, zegt Pieter, die zelf een fervent fietser is en door het leven gaat zonder eigen auto.

Tijs Veyt, projectmanager binnen de cluster mobiliteit met een professionele achtergrond in economie en de humanitaire wereld, werkt binnen IGEMO aan uiteenlopende projecten: van deelmobiliteit over vervoersarmoede tot boeiende pilootprojecten, zoals de succesvolle Flexbus in Klein-Brabant. “Concreet houdt dit in dat we straks beter doen dan de Vlaamse doelstelling om 40% van de verplaatsingen te verduurzamen tegen 2030. Als regio moet Rivierenland hierin minstens 50% halen. Op die manier kan socio-economische groei hand in hand gaan met een verminderde druk op ons leefmilieu,” vult Tijs aan.

Welzijn en omgeving binnen Rivierenland

Via de Welzijnskoepel stemmen de 12 gemeenten van de regio Rivierenland met elkaar af over verschillende welzijnsthema’s. Zo worden bijvoorbeeld de koppen bij elkaar gestoken om tot een gedragen dak- en thuislozenbeleid te komen. Daarnaast worden er afspraken gemaakt over de aanpak van intrafamiliaal geweld in de regio of wordt er afgetoetst op welke manier er optimaal kan worden samengewerkt om tot één loket kinderopvang te komen. Liane De Boeck, coördinator van de regionale welzijnskoepel Rivierenland voor IGEMO: “Via het delen van goede praktijken en het samen aankaarten van knelpunten, gaat het welzijn in de regio er stevig op vooruit. Ik ben trots dat ik daarvan deel mag uitmaken!”

De dienst omgeving heeft verschillende vertakkingen die al een regionaal samenwerkingsverband kennen, zoals de intergemeentelijke omgevingsdienst, de omgevingshandhavingscel en het Huis voor Omgevingskwaliteit. Bij de cel ruimtelijk beleid verschuift de focus echter meer en meer van duidelijk afgelijnde lokale projecten naar projecten en gebiedsontwikkelingen over de gemeentegrenzen heen. Frédéric Rasier, proces- en projectmanager Ruimte binnen de cluster Omgeving: “We merken nu al verschuivingen op in het landschap (bv. door de regelgeving rond de betonstop), waardoor er op een heel andere manier zal moeten nagedacht worden over ruimteontwikkeling, ook gemeentegrensoverschrijdend en op een regionale schaal. De moderne visie en kennis hieromtrent is nog vrij nieuw. Het mooie aan mijn job is om de gemeenten en de regio hierbij te mogen ondersteunen en inspireren, steeds met het oog op kwaliteit.”

Over IGEMO

Als vereniging van lokale besturen in het arrondissement Mechelen, ontwikkelt IGEMO heel wat diensten en projecten voor lokale besturen en hun inwoners voor een veelheid aan beleidsdomeinen en thema’s: klimaat, milieu, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit, erfgoed, wonen, ondernemen, werken, welzijn …. De laatste jaren groeide IGEMO uit tot het regionaal samenwerkingsverband van regio ‘Rivierenland’.
Het werkingsgebied van IGEMO omvat de 12 gemeenten van het arrondissement Mechelen: Mechelen, Willebroek, Puurs-Sint-Amands, Bornem, Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver, Putte, Lier, Berlaar, Nijlen en Heist-op-den-Berg.

%d bloggers liken dit: