Openbaar onderzoek omgevingsvergunning kleiputten Terhagen start op 25 november

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning kleiputten Terhagen start op 25 november

Het Departement Omgeving van de Vlaamse Gemeenschap heeft de omgevingsvergunningsaanvraag ‘Sanering, verondieping en natuurontwikkeling kleiputten Rumst’ volledig en ontvankelijk verklaard.

Grondeigenaars Provincie Antwerpen en De Vlaamse Waterweg nv vragen toestemming voor de opbouw van een nieuw landschap in de kleiputten van Terhagen en Boom. Tijdens het openbaar onderzoek, dat start op 25 november en eindigt op 24 december, kan het dossier door iedereen worden ingekeken op de gemeentehuizen van Boom en Rumst. Online inkijken kan via www.omgevingsloket.be. Gedurende 30 dagen kan je standpunten, opmerkingen of bezwaren meedelen.

Eindontwerp projectgebied ‘Kleiputten Terhagen’.

Luk Lemmens: “De verschillende partners en experten die meewerkten aan dit lijvige dossier hebben op vraag van het Departement Omgeving nog enkele aanvullingen aangebracht. De vergunningsaanvraag werd vorige week volledig en ontvankelijk verklaard waardoor het openbaar onderzoek nu van start kan gaan. Dit is een belangrijke stap in de procedure die zal leiden naar de sanering en de heropbouw van het gebied.

Chris Danckaerts (De Vlaamse Waterweg nv): “In afwachting van de sanering zal De Vlaamse Waterweg zorg blijven dragen voor het naleven van de opgelegde voorzorgsmaatregelen. Wij vragen nogmaals met aandrang om het verbod tot betreding van het afgesloten terrein te respecteren.

Wie het dossier wil inkijken kan dat online op het omgevingsloket en op de gemeentehuizen na afspraak. Dat kan bij:
– Dienst Omgeving Rumst, Koningin Astridplein 12 te 2840 Rumst. Om het dossier in te kijken, maak je een afspraak via omgeving of telefonisch op 03/880 00 60.
– Dienst Omgeving Boom, Antwerpsestraat 44 te 2850 Boom. Maak een afspraak via omgeving of bel naar 03/880 18 50.

Ludwig Caluwé: “Deze vergunningsaanvraag bereiden we al vele jaren voor en is erg complex. Het is belangrijk dat wie dat wenst, zich goed kan informeren over de veranderingen die op til staan in het gebied. Vragen over de aanvraag kunnen ook gesteld worden tijdens het digitale infomoment.”

De digitale informatievergadering over de vergunningsaanvraag gaat door op 2 december 2021 om 20u. De link voor deelname is te vinden op www.kleiputtenterhagen.be.

%d bloggers liken dit: