Openbaar onderzoek over geluidsactieplannen 2019-2023

Nog tot 11 januari 2019 loopt een publieke consultatie rond de ontwerpen van geluidsactieplannen voor belangrijke wegen, belangrijke spoorwegen, luchthaven Brussel-Nationaal en de agglomeraties Antwerpen, Gent en Brugge , die op 16 november 2018 aan de Vlaamse regering werden meegedeeld. Deze actieplannen bevatten enerzijds een evaluatie van de acties en maatregelen die de voorbije jaren zijn ondernomen, en anderzijds gaan zij in op acties en maatregelen die diverse betrokkenen willen nemen in de periode 2019-2023.De geluidsactieplannen gaan uit van een geluidsblootstelling zoals berekend in de geluidsbelastingskaarten voor referentiejaar 2016. De plannen bevatten naast acties en maatregelen voor de periode 2019-2023 ook een evaluatie van de acties en maatregelen die de voorbije jaren zijn genomen. De Vlaamse Regering neemt pas een definitieve beslissing over de actieplannen na raadpleging van het publiek. Elke burger kan advies geven, een bezwaar indienen of opmerkingen formuleren tot en met 11 januari 2019 per e-mail of per aangetekende brief t.a.v. Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel. Gelieve daarbij steeds te vermelden op welk actieplan uw reactie betrekking heeft.

%d bloggers liken dit: