Ophaling aan huis van asbest i.s.m. gemeente, IGEAN en OVAM

Asbest is een materiaal dat vroeger veel in de bouwsector gebruikt werd. Het is opgebouwd uit kleine vezels die u met het blote oog niet kunt zien. Asbestvezels zijn gevaarlijk als ze  ingeademd worden. Ze komen vrij bij verwering (slijtage en afbrokkelen door blootstelling aan verschillende weersomstandigheden) of bij bewerking zoals zagen, slopen, slijpen, snijden, schuren, boren of reinigen onder hoge druk.

Uw lokaal bestuur en Igean, in samenwerking met OVAM, helpen u graag om veilig en vakkundig uw woning asbestveilig te maken door middel van een ophaling aan huis.

U bent als particulier vandaag niet verplicht om asbesthoudende toepassingen in uw gebouw of woning te verwijderen, tenzij het asbest in slechte staat is of ingesloten zit en bij renovatiewerken bloot komt te liggen. Toch neemt u asbest in uw gebouw best zo snel mogelijk weg, zeker tijdens renovatiewerken. Dat is alleen maar positief voor de waarde van het gebouw.

In samenwerking met uw gemeente en OVAM start Igean met de inzameling aan huis van hechtgebonden* asbestmateriaal. U kan dankzij dit initiatief tegen een voordelig tarief het nodige materiaal aankopen of huren, op de werf laten leveren en tot slotte weer laten ophalen.

Concreet levert Igean plaatzakken, big bags of een container, steeds met 2 sets Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM’s). U vult deze dan zelf met asbesthoudend materiaal. Nadien komt Igean de zakken of container ophalen.

Het project start op 2 november!

Mag u zelf het asbest verwijderen?

Het soort asbestmateriaal bepaalt wie het mag verwijderen, er zijn nl. 2 soorten asbest:

 • Hechtgebonden asbest, waarbij de vezels stevig vastzitten
  • in slechte staat, verweerd of moeilijk te verwijderen, wordt best door een erkend  aannemer of asbestverwijderaar verwijderd;
  • in goede staat kan u zelf verwijderen, als u de door OVAM opgelegde voorzorgsmaatregelen toepast zoals omschreven op hun website en in onze handleidingen;
  • dit zijn bv. asbestcementplaten en -buizen, asbesthoudende bloembakken, dakleien, schoorsteenpijpen.
 • Niet-hechtgebonden asbest, waarbij de vezels los zitten moet u altijd door een erkende asbestverwijderaar laten verwijderen.
  • bv. dichtingskoorden en textiel, muurpleister, kalkisolatie CV-leidingen, kartondichtingen.
  • Een lijst met erkende asbestverwijderaars vindt u onderaan deze pagina.

Wil u meer weten?

Download hier onze documentatie:

Wil u een plaatzak, big bag of container aanvragen?

Deze actie start vanaf maandag 4 november a.s. 

Vul het online formulier in (klik hier door) of neem contact op met onze medewerkers van klantenbeheer.

Nuttige links:

Instructievideo’s – met dank aan IOK:

Andere nuttige informatie:

* Bij hechtgebonden asbest, soms ook wel vast asbest genoemd, zitten de vezels stevig vast in het dragermateriaal. Enkele typische voorbeelden zijn asbestcementen golfplaten, leien of buizen. Zolang dat asbest in goede staat is en voorzichtig wordt bewerkt, kan dit veilig verwijderd worden door een particulier. 

Welke kost is hieraan verbonden?

Dankzij de samenwerking met OVAM en uw gemeente, kan u tegen een voordelig tarief het  nodige materiaal aankopen of huren, op de werf laten leveren en na de werken weer laten ophalen.

%d bloggers liken dit: