Ophokplicht voor pluimvee vanaf zondag 15 november

Nadat deze week vastgesteld werd dat het vogelgriepvirus H5N8 in ons land aanwezig is bij wilde vogels, gelden er vanaf morgen, zondag 15 november, preventieve maatregelen voor particuliere houders van pluimvee en vogels. Ze moeten deze dieren ophokken of afschermen (met netten). Op die manier wordt contact vermeden tussen de dieren en wilde vogels die het virus zouden kunnen overdragen. De voeder- en drinkbak moeten binnen geplaatst worden of, indien dit niet mogelijk is, in de buitenren afgeschermd worden met netten. Alleen door het strikt naleven van deze maatregelen worden de dieren beschermd.

De verplichte maatregelen die op 1 november al werden opgelegd voor professionele pluimveehouders blijven uiteraard gelden.

Het FAVV verplicht alle pluimveehouders, hobbyhouders en andere betrokken actoren om de maatregelen strikt toe te passen. Wanneer ze een verhoogde sterfte opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte, moeten ze onmiddellijk hun dierenarts contacteren.

Mensen die in de natuur een dode wilde (water)vogel opmerken, worden verzocht om dit te melden via het gratis telefoonnummer 0800/99 777. Op die manier kan eventueel een onderzoek voor vogelgriep worden opgestart.

Foto: Pixabay

 

%d bloggers liken dit: