Opknapbeurt fietsostrade Antwerpen-Mortsel-Hove-Kontich-Duffel-Mechelen

De fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen-Brussel krijgt een make-over. Met deze optimalisatie willen de partners, de provincie Antwerpen, de gemeenten Hove, Kontich, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en de steden Mortsel en Mechelen inzetten op meer comfort en veiligheid voor het groeiend aantal fietsers op het deel Antwerpen-Mechelen.

Gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA): ‘De fietsostrade F1 tussen Antwerpen en Mechelen is in gebruik sinds 2015. In Hove telde de provinciale Fietsbarometer gemiddeld 1 404 fietsers per werkdag in 2015. In 2020 steeg dit met 42 procent naar net geen 2 000 fietsers per dag. In Mortsel tellen we meer dan 4 000 fietsers per werkdag. In Duffel verdubbelt het aantal fietsers er op vijf jaar tijd van ruim 1 000 fietsers per werkdag in 2015 naar 2 059 in 2020. Vanuit de provincie Antwerpen zijn we ervan overtuigd dat dit aantal nog zal toenemen. We faciliteren dit door deze fietsroute te optimaliseren en knelpunten weg te werken, zoals slechte zichtbaarheid, verouderde infrastructuur of een te smal profiel.’

De F1 tussen Antwerpen en Mechelen is de oudste fietsostrade in Vlaanderen. Door de gewijzigde richtlijnen voor fietsinfrastructuur en het groeiend fietsgebruik is een optimalisatie nodig: soms betekent dit een verbreding van het fietspad, op andere plaatsen gaat het over veiliger maken van kruispunten. Lemmens: ‘In een eerste oefening bracht de provincie Antwerpen alle knelpunten in kaart, aan de hand van gegevens uit de provinciale Fietsbarometer en de vele feedback van gebruikers die het Steunpunt Fiets ontving de afgelopen jaren. Deze oefening lag aan de basis van deze samenwerking tussen de provincie en betrokken lokale besturen..’

Koen Volckaerts (N-VA), burgemeester van Hove: ‘De fietsostrade heeft het fietsgebruik in onze gemeente een boost gegeven. Hovenaars vinden via deze weg een veilige en snelle duurzame verbinding naar Antwerpen, Mechelen en Lier.’(op de foto de Groenstraat tussen Hove en Mortsel). Steve d’Hulster (Vooruit), schepen van Mortsel voor mobiliteit: ‘De F1 is een cruciale fietsverbinding voor iedereen die in Mortsel woont of er regelmatig doorfietst.’ Willems Wevers (N-VA), schepen van Kontich voor mobiliteit: ‘In Kontich merken we dat steeds meer fietsers de fietsostrade ontdekken. Dat is fantastisch, maar brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee.’ Ann Van Winkel (CD&V), schepen van Duffel voor mobiliteit: ‘k zou er vroeger, voor de aanleg van de fietsostrade, nooit aan gedacht hebben om met de fiets naar Mechelen of Antwerpen te rijden, dat is nu veranderd.’ Eric Janssens (CD&V), schepen van Sint-Katelijne-Waver voor mobiliteit: ‘Met deze optimalisatie hopen we een antwoord te kunnen bieden aan de problemen aan de Spoorweglei in Sint-Katelijne-Waver.’ Vicky Vanmarcke (Open Vld), schepen van Mechelen voor mobiliteit: ‘De opwaardering van de fietsostrade sluit naadloos aan op de nieuwe tangent en de innovatieve fietspuzzel aan het Mechels station.’

Indien alles vlot verloopt, zijn tegen eind dit jaar alle knelpunten met de best mogelijke oplossing in kaart gebracht. Nadien volgt de planning van de uitvoering op het terrein. Lemmens: ‘Als provincie Antwerpen coördineren we de optimalisatie van de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen. In de studie maken we een opdeling tussen locaties waar we op korte termijn een kwaliteitssprong, dus veiliger en comfortabeler, kunnen maken zonder grote infrastructurele ingrepen en de grotere werken die later volgen. We bekijken momenteel of we enkele proefopstellingen als quick win zichtbaarheid op het terrein kunnen geven.’ (Antwerps Persbureau / Foto Provincie Antwerpen)

%d bloggers liken dit: