OPROEP aan Nielse zelfstandigen LEMO’N is op zoek naar jou!

Reeds talrijke jaren is de gemeentelijke middenstandsraad een begrip binnen onze gemeente. Intussen waait er een nieuwe wind in deze raad en werd de doelgroep uitgebreid. Zo ontstond de Adviesraad voor Lokale Economie, Middenstand en Ondernemerschap in Niel, kortweg LEMO’N.

Reeds talrijke jaren is de gemeentelijke middenstandsraad een begrip binnen onze gemeente. Intussen waait er een nieuwe wind in deze raad en werd de doelgroep van deze raad uitgebreid. Zo ontstond de Adviesraad voor Lokale Economie, Middenstand en Ondernemerschap in Niel, kortweg LEMO’N.

LEMO’N heeft als doel:

  • Raad geven op vraag van het College van Burgemeester en Schepenen of de Gemeenteraad of op eigen initiatief aan de gemeente Niel mbt de lokale economie, de middenstand en het ondernemerschap in Niel;
  • Het samenbrengen van alle lokale actoren ikv LEMO’N;
  • Fungeren als lokaal aanspreekpunt ikv LEMO’N;
  • Uitwerken en uitvoeren van eigen acties om een netwerk van middenstand, ondernemers en zelfstandigen in Niel uit te bouwen;
  • Inspirerende rol bij het opzetten van allerlei acties en initiatieven ter bevordering en promotie van LEMO’N;
  • Ondernemen en ondersteunen van initiatieven die kunnen bijdragen tot een betere informatie, voorlichting en/of bijscholing

Winkeliers, vrije beroepen, marktkramers, ondernemers, horeca, zelfstandigen in bijberoep, … in Niel kunnen gratis lid worden van LEMO’N.

De raad komt minstens vier maal per jaar samen.

Alle kandidaturen voor toetreding tot LEMO’N dienen schriftelijk en gemotiveerd te worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen (graag naam, adres, naam en adres zaak, telefoon, mobiel nummer en e-mailadres vermelden).

Info en activiteiten zal u terugvinden in het tweemaandelijkse gemeentelijk infoblad “Niel Echo” en/of op www.niel.be

 

%d bloggers liken dit: