Oproep naar burgers uit Zuidrand om waterlopen mee in het gareel te houden

ANTWERPEN – De provincie beheert de onbevaarbare waterlopen om overstromingen te vermijden. Er wordt jaarlijks bijna vijf miljoen euro uitgetrokken voor het onderhoud van 2 400 kilometer waterlopen. Ook dit jaar start de provincie vanaf deze maand met de ruimingen van die waterlopen.

De onbevaarbare waterlopen zijn vaak een lust voor het oog en kronkelen zich een weg in het landschap. Het loopt uiteraard allemaal niet zo natuurlijk als het lijkt. Te veel planten en zwerfvuil belemmeren de vlotte doorstroming en kunnen tot wateroverlast leiden. Te hoge en te lage waterstanden dagen elkaar uit. Oevers brokkelen af. Vuilroosters raken verstopt. Vissen zitten vast op plaatsen waar ze niet voorbij kunnen,…

Daarom vraagt de provincie aan de bewoners van de Zuidrand om hen te helpen.

Zie je iets dat niet thuishoort in een waterloop en mogelijk hinder veroorzaakt, signaleer dit dan via www.meldpuntwaterlopen.be. Zo kunnen burgers én overheid samen 2 400 kilometer waterlopen in het gareel houden en op tijd problemen aanpakken. Men kan ook rechtstreeks contact opnemen met de districtsmedewerkers. Bewoners uit Wilrijk, Edegem, Kontich en Aartselaar schrijven hiervoor naar kris.meeus@provincieantwerpen.be, voor Borsbeek, Boechout, Hove, Lint en Mortsel is dat dominique.dewitte@provincieantwerpen.be. Als buur van een waterloop dien je voldoende afstand tot de waterloop te houden voor grondbewerkingen (één meter) of constructies (vijf meter.) Je dient ook doorgang te verlenen om de onderhoudswerken mogelijk te maken.

Gedeputeerde Rik Röttger (sp.a): ‘Als provincie beheren wij de onbevaarbare waterlopen. Dankzij de schoonmaak beschermen we onze inwoners tegen overstromingen. Water moet vlot kunnen doorstromen want anders treedt het bij hevige regenval buiten zijn oevers, met alle gevolgen van dien. Tegelijkertijd is de regelmatige aanvoer van vers, zuurstofrijk water essentieel voor de vissen, insecten en waterplanten die de waterlopen als thuisbasis kiezen.’  Om mens en natuur te vriend te houden, maakt de provincie jaarlijks een planning op om volgens hoogdringendheid de waterlopen te ruimen. Ook dit jaar lopen de ruimingen van september tot midden februari. Wees dus niet verbaasd als je plots langs of in de beek naast je perceel werkmannen of machines ziet opduiken. Zij zorgen ervoor dat je voeten bij hoge nood droog blijven.

Door de klimaatsverandering maar ook door de aanhoudende verstedelijking en betonnering van de beschikbare ruimte, krijgen waterlopen steeds meer water te verwerken. Helaas komt het meer en meer voor dat waterlopen de hoeveelheid water niet meer aankunnen. Extra bufferruimte in grachten, hemelwaterputten, valleigebieden en overstromingsgebieden wordt dan ook steeds belangrijker. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De provincie blijft alvast overstromingsgebieden inrichten, valleigebieden herstellen en pompinstallaties aanleggen. Didier Soens, directeur van de dienst Integraal Waterbeleid: ‘Daarnaast worden we meer en meer geconfronteerd met periodes van langdurige droogte. Dit gegeven is relatief nieuw en vormt een belangrijke uitdaging voor het toekomstig waterbeleid. Droge beddingen zijn nefast voor de natuur, maar ook voor onze landbouwers. De gouverneurs kondigen captatieverboden af. Voorbije zomer stond maar liefst 80 procent van de provinciale waterlopen droog.’ (EM/Foto Provincie Antwerpen)

 

 

%d bloggers liken dit: