Parking Bassin gesloten vanaf 7 december

De gemeente is in volle ontwikkeling waardoor er nieuwe projecten worden opgestart. Zo werd er op 1 juli 2019 door het college een vergunning afgeleverd voor de nieuwbouw van 97 appartementen met ondergrondse garage na de sloop van de bestaande bebouwing aan de parking Bassin.

Projectontwikkelaar DCA heeft laten weten dat de voorbereidende werken zullen starten op 7 december 2019. Dit betekent dat vanaf 7 december 2019 parking Bassin gesloten zal zijn. Tijdens de voorbereidende werken dienen immers delen van de parking opengebroken te worden om meer specifiek onderzoek naar de ondergrond te kunnen uitvoeren. Om veiligheidsredenen kan er dan niet langer toegang gegeven worden aan onbevoegden.

We wijzen gebruikers van de parking daarom graag op parkeeralternatieven in de onmiddellijke omgeving, op geringe wandelafstand. Zo kunnen ze terecht:

  • op de (gratis) parkings van PRD De Schorre in de Kapelstraat of Schommelei;
  • op de parking Pachterslei-West (gele zone, met digitaal abonnement dus);
  • op de parking SintRochus (gele zone, met digitaal abonnement dus);
  • in de nieuwe, veilige en overdekte maar apart te betalen Parking Rupel (Windstraat/Kaai).

Op vrijwel al deze locaties kan je ook gebruikmaken van het fietsdeelsysteem via Cloudbike. De app is beschikbaar in uw app-winkel onder de naam Cloudbike 2.0.

Tot slot geven we nog mee dat aangezien deze werken in de buurt van een school gebeuren, het Lokaal bestuur er zal op toezien dat het charter werftransport strikt nageleefd wordt. Vermits het project vlot verloopt, vermoeden we ook dat de eigenlijke bouwwerken vroeger dan verwacht starten en de hinder zoveel mogelijk beperkt kan worden.

Afbeelding van StockSnap via Pixabay

%d bloggers liken dit: