Politiezone Antwerpen test bodycams

Sinds begin december is het Orida-fietsteam van de Antwerpse politie uitgerust met bodycams. Het team test na een uitgebreid onderzoek de toestellen op het terrein in aanloop naar een brede uitrol in het korps. Met de bodycams wil de politie vooral een deëscalerend effect creëren en het veiligheidsgevoel van politiemensen en burgers vergroten.

Sinds maart 2019 onderzoekt Politiezone Antwerpen het gebruik van bodycams. Na een uitgebreide evaluatie werd een toestel gekozen dat aan de technische vereisten voldoet. Daarna werd met behulp van een 3D-printer de plaatsing van het toestel op het uniform bekeken. De bodycam mag een politieman of -vrouw immers niet hinderen tijdens het werk, maar moet wel bruikbare beelden kunnen maken. Na dit onderzoek werd gestart met een test op het terrein. Het Orida-fietsteam rijdt sinds begin december met de bodycams rond. Na een evaluatie van deze test heeft PZA de ambitie om ook haar interventieploegen, de mobiele eenheid en op langere termijn ook de wijkteams uit te rusten met bodycams.

Voordelen bodycam

Met het gebruik van bodycams heeft de Antwerpse politie verschillende doelen voor ogen. Zo heeft een bodycam een ontradend effect op personen die mogelijks geweld willen plegen tegen politiemensen en bevorderen ze zo het veiligheidsgevoel op het terrein en verminderen ze de noodzaak van geweld door politiemensen. Op die manier kan ook het aantal klachten tegen politiemensen dalen. Een bodycam is ook in staat van strafbare feiten te registreren die waardevol kunnen zijn voor een onderzoek. De beelden kunnen tot slot ook gebruikt worden als didactisch materiaal binnen de politie.

Delen kennis

Politiezone Antwerpen deelt de conclusies van het project ook met andere zones in België. Op die manier kan dubbel werk vermeden worden en profiteren andere politiezones mee van de opgedane kennis.

 

Bron: Politie Antwerpen

%d bloggers liken dit: