Politiezones Zuidrand voeren massaal alcoholcontroles uit tijdens de komende eindejaarperiode

De eindejaarperiode komt eraan en dit gaat meestal gepaard met feesten en (veel) drinken. Drinken van sterke dranken en rijden gaan nog steeds niet samen.  Wie zich daar tijdens de eindejaarperiode toch aan waagt en teveel alcohol in zijn lichaam heeft, zal meer kans hebben om tegen de controlelamp van de politie te lopen. Want tijdens deze eindejaarperiode zetten alle politiezones extra in op alcoholcontroles. De politie wil de komende weken zeker 300.000 bestuurders controleren over heel het Belgisch grondgebied. Ook in onze regio zullen er extra controles zijn !  De jaarlijkse BOB-wintercampagne ‘Rijden onder invloed van alcohol’ loopt nog tot 3 februari 2020 om zes uur in de ochtend.

H.E.K.L.A. (Hove-Edegem-Kontich-Lint-Aartselaar)

Men neemt deel aan de campagne en zal die zo maximaal trachten te ondersteunen rekening houdend met de aanwezige personeelscapaciteit. Men kan geen quota van het aantal te controleren autobestuurders meegeven omdat dat afhankelijk is van het aanbod bestuurders op het ogenblik dat men controles houdt.

MINOS (Mortsel-Boechout-Borsbeek-Wommelgem-Wijnegem)

Hier wil men zich niet laten vastpinnen op aantallen uit te voeren controles. Dat vinden de agenten contraproductief. Ze zullen controleren op plaatsen en tijdstippen waar er meer kans is op dronken chauffeurs, dikwijls om plaatsen waar minder verkeer is en op tijdstippen dat het minder druk is. Ze trachten reeds enige tijd de controles te plannen in functie van bepaalde evenementen waar er alcoholgebruik te verwachten is, zoals op wintermarkten, fuiven en festivals. Er zullen overdag ook alcoholcontroles worden doorgevoerd.

ANTWERPEN

In Antwerpen zijn er ook meer controles gepland. Men controleert ook buiten de uren waarop de BOB-controles voorzien zijn, namelijk in de weekends tussen 22.00 en 6.00 uur.

Moraal van het verhaal : glaasje op, laat je rijden ! Zorg voor een BOB, neem het openbaar vervoer, een taxi of ga te voet !

%d bloggers liken dit: