Problemen bij de huisvuilophaling in Antwerpse Zuidrand door winterweer

REGIO – Dat er door het winterweer problemen zijn bij de ophaling van huisvuil werd gisteren duidelijk in onze Antwerpse Zuidrand. IGEAN heeft daarom volgende afspraken met de gemeenten en ophalers gemaakt omwille van de moeilijkheden bij de afvalinzamelingen door de sneeuwval. Algemeen gelden volgende afspraken: Indien er straten niet bediend kunnen worden omwille van sneeuw- en vriesweer moeten deze door de ophaler zo snel mogelijk worden doorgegeven aan IGEAN.

Uiterlijk dezelfde dag om 16.30 uur moet het volledige overzicht door de ophaler worden bezorgd. Indien er nog ophalingen bezig zijn en er nog straten zijn die na 16.30 u niet bediend kunnen worden, dan moeten deze uiterlijk de volgende ochtend om 8 u aan IGEAN worden doorgegeven. IGEAN plaatst het overzicht van de straten die niet bediend konden worden direct op haar website www.igean.be zodat gemeenten en inwoners dit kunnen raadplegen. Doordat het gisteren bleef sneeuwen, is omstreeks de middag beslist om alle ophalingen stop te zetten.

De situatie op de weg was te gevaarlijk. Bovendien was er op veel plaatsen geen doorkomen aan. Aan de inwoners wordt gevraagd om het afval terug aan te bieden bij de volgende ophaling zeggen ze tenslotte bij Igean. Waar ze ook rekenen op begrip van de inwoners.

%d bloggers liken dit: