Project Lepelhof start opnieuw op

Om het geplande woonproject op de locatie van het Lepelhof in Mortsel te kunnen realiseren, zal De Ideale Woning een nieuwe omgevingsvergunning aanvragen. Het is de bedoeling dat het oude parochiecentrum plaats maakt voor nieuwe sociale huurappartementen. Thuishaven Ritmica participeert mee in het project en zal appartementen inrichten voor volwassenen met een verstandelijke beperking met het oog op woonondersteuning en dagbesteding.

Als bouwheer en initiatiefnemer zal De Ideale Woning dus opnieuw naar de tekentafel trekken. Stad Mortsel is meer dan bereid om opnieuw met de sociale huisvestingsmaatschappij in gesprek te gaan om de verdere aanpak voor dit project te bespreken, waarna De Ideale Woning opnieuw een vergunning kan aanvragen bij het stadsbestuur. Stad Mortsel drukte hen alleszins al op het hart om participatie met de buurt een belangrijk onderdeel van dit traject te maken.

Samen met de bouwheer, bekijkt het stadsbestuur ook of het mogelijk is om de afbraak van het bestaande gebouw al versneld uit te voeren. Een traject om tot een nieuwe omgevingsvergunning te komen heeft immers een looptijd van verscheidene maanden, maar mogelijk moet de afbraak niet tot het einde van dat traject wachten.

%d bloggers liken dit: