Provincie roept ook gemeenten uit Zuidrand op om Babytheek in te richten

ANTWERPEN – Antwerpen is de eerste provincie die Netwerk Bewust Verbruiken ondersteunt bij het inrichten van een Babytheek in twee Antwerpse gemeenten. De babytheek is een handig uitleensysteem voor babyspullen die ouders slechts kort nodig hebben.

Gedeputeerde Rik Röttger (sp.a): ‘Wij ondersteunen verschillende projecten die bijdragen aan een beter leefmilieu en de Babytheek is er een van. Of je nu weinig plaats hebt, je neefje slechts enkele keren per jaar op bezoek komt, een beperkt budget hebt of radicaal wil kiezen voor minder spullen,…: met de Babytheek kunnen jonge gezinnen babymateriaal op een duurzame manier ontlenen en gebruiken. Als provincie geloven we dat dit bijdraagt aan een meer duurzame wereld en daar werken we graag aan mee.’

Met de Babytheek wil Netwerk Bewust Verbruiken vzw kwaliteitsvolle en duurzame babyspullen verzamelen die lang in omloop kunnen blijven (borstvoedingskussens, babybadje, babycook, wippertje, reiswiegje, co-sleeper …). Daarnaast wil de Babytheek aan jonge ouders ook mogelijkheden bieden om producten te testen. Niet iedere baby vindt bijvoorbeeld een draagzak fijn. Eva van Velzen, ‘Founding Mother’ van de babytheken bij Netwerk Bewust Verbruiken: ‘We willen jonge ouders in contact brengen met een concreet voorbeeld van gebruik in plaats van bezit. Met die insteek dragen we ook bij aan het verkleinen van de afvalberg. En tegelijk heeft de Babytheek ook een sociale functie: we creëren een ontmoetingsplek voor jonge ouders.’

Via Growfunding (waarbij burgers samen geld inzamelen voor een sociaal project) haalde Netwerk Bewust Verbruiken voldoende middelen op om een pilootlocatie te openen in Elsene. De vzw wil graag over heel Vlaanderen Babytheken zien verschijnen. Daartoe ontwikkelen ze met een provinciale subsidie een opstartpakket met draaiboek en voorzien ze begeleiding op maat voor gemeentebesturen. Met de middelen van de provincie wil Netwerk Bewust Verbruiken deze aanpak graag testen in twee pilootgemeentes. De vzw en provincie gaan daarom samen op zoek naar geïnteresseerde gemeenten. Die kunnen hun interesse nog tot 7 september doorgeven aan de provincie Antwerpen. Van Velzen: ‘Uiteraard bestaan er nog andere mogelijkheden dan Growfunding. Vaak hebben gemeenten nog wel ergens een potje staan dat is gereserveerd voor projecten rond kwetsbare gezinnen. Wanneer een gemeente mee instapt dan lopen wij een tijdje mee, geven tips om tijd en energie te besparen en om over het project te communiceren.’

Netwerk Bewust Verbruiken bestaat trouwens al twintig jaar. ‘Het is bedacht in Nederland maar geraakt langzaam maar zeker ook ingeburgerd in Vlaanderen. Wij proberen de mensen bewust te doen verbruiken. Daarvoor lopen een aantal acties. Het bekendste is wellicht Repair Café, gratis bijeenkomsten waarop buurtbewoners elkaar op vrijwillige basis helpen bij het herstellen van allerhande voorwerpen of ‘Antwerpen op Wieltjes’, waarbij ouders een kinderfiets kunnen ontlenen of omruilen wanneer de fiets te klein is.’ Dergelijke Fietsbieb bestaat ook onder meer in Edegem. Dit project is één van de twaalf ‘leefmilieuprojecten’ die de Provincie Antwerpen dit jaar ondersteunt als bijdrage aan het gemeentelijk klimaatbeleid. De projecten zijn uiteenlopend, gaande van landschapsbeelden, circulaire aankopen van IT-producten, MOS-projecten, bosprojecten,… (EM/Foto Patrick De Ceuster)

%d bloggers liken dit: