Provincie trekt met ‘Europa buitengewoon’ naar de Antwerpse scholen

KASTERLEE – Europa Direct provincie Antwerpen is het lokale informatiecontactpunt van de Europese Commissie voor de burger. In totaal zijn er meer dan 300 infopunten in de 28 lidstaten. Europa Direct is een partnerschap tussen provincie Antwerpen, de Europese Commissie en de FOD Buitenlandse Zaken. Om leerlingen bewust te maken van Europa bezoekt een medewerker scholen, verspreid over de hele provincie, met de interactieve inleefsessie ‘Europa Buitengewoon’. Wij gingen een kijkje nemen in 3Master in Kasterlee waar gedeputeerde Kathleen Helsen (CD&V) een alternatieve ‘Europese ministerraad voor Gezondheid’ voorzat.

In een rollenspel stemden dertien laatstejaarsleerlingen van GO! de 3master in hun functie van Europees minister voor Gezondheid over het wetsvoorstel ‘Moet er een Europees rookverbod komen in cafés en restaurants?’ Elke leerling vertegenwoordigde een Europese lidstaat. Ze werden gebriefd over het standpunt dat ze, namens hun land, moesten verdedigen. Het wetsvoorstel werd aangenomen met acht stemmen tegen vijf. Hierop vroeg de ‘voorzitter’ wat de jongeren – van zeventien tot negentien jaar – zouden hebben gestemd indien ze hun eigen mening hadden mogen weergeven. In dit geval zou het voorstel een nog bredere meerderheid hebben gekregen. Slechts drie leerlingen stemden tegen. In de klas zaten kinderen die waren geboren in Roemenië en Jemen en een half Belgische-half Albanese.

Geert Noyens, leerkracht ASV (Algemene Sociale Vaardigheden) werkte mee om het leerprogramma toegankelijker te maken voor leerlingen uit het Bijzonder Onderwijs. ‘De groep die je hier aan het woord hoorde volgt een Alternatieve Beroepsopleiding. Ze krijgen twee dagen les en één keer maatschappelijk onderwijs. Dit is eigenlijk een extra jaar dat werd ingevoerd om leerlingen, die nog niet helemaal klaar zijn om de stap naar de werkplek te zetten, te begeleiden. Om hen te motiveren moeten we zorgen dat de materie eenvoudig blijft en praktijkgericht is. Ik probeer hen elke week iets alternatiefs aan te bieden. Zo zijn er momenteel besprekingen aan de gang met de Thomas More-Hogeschool zodat leerlingen van hen hier zouden kunnen les komen geven, een win-win-situatie voor alle partijen.’

Kathleen Helsen was blij verrast over de kennis die de leerlingen hadden over Europa. ‘De meeste lazen hun standpunten niet zomaar af van het papiertje dat ze hadden gekregen maar konden hun mening in hun eigen woorden naar voor brengen. Ze weten dus duidelijk waarover het gaat.’ Opvallend was wel dat, wanneer er werd gevraagd wie de burgemeester van hun gemeente was, iedereen – op één meisje na – het antwoord schuldig bleef. De gedeputeerde heeft twee bevoegdheden (flankerend onderwijsbeleid en Europese samenwerking) waar men het project ‘Europa Buitengewoon‘ kan onderbrengen. ‘Het is mijn taak om leerlingen uit alle onderwijsnetten zo goed mogelijk te begeleiden in de overgang van school naar werk. Europa Direct kwam uiteraard tot stand op vraag van Europa en heeft wel degelijk zin. Heel wat materies – de klimaatproblematiek bijvoorbeeld – belangen alle lidstaten aan. Daarom is ‘Europa Buitengewoon’ bijzonder nuttig. In twee uur tijd krijgen jonge mensen meer inzicht in het ontstaan van de Europese Unie, de invloed van de Europese regelgeving op hun leven en de werking van de Europese instellingen. Niet onbelangrijk omdat velen op 26 mei voor het eerst hun stem zullen uitbrengen.’ (EM)

%d bloggers liken dit: