Provinciegouverneur beslist Edegems meerjarenplan te vernietigen

Antwerps provinciegouverneur, Cathy Berx, gaat in op de klacht van de verenigde oppositie (Open VLD, Groen, Sp.a en PVDA en CD&V) en heeft beslist het meerjarenplan van Edegem te vernietigen. Zij oordeelt dat de raadsleden gebrekkig werden geïnformeerd. Ze spreekt zich niet uit over het inhoudelijke beleid.

Berx, die Edegem heel goed kent omdat ze destijds een prominente rol speelde bij de CVP jongeren (later CD&V), ging 6 jaar geleden ook in op een klacht van de lokale CD&V fractie, met een schorsing van het Edegemse meerjarenplan tot gevolg. In mei 2014 kreeg het toenmalige Edegemse bestuur, met Koen Metsu als burgemeester, echter gelijk na een lange en dure juridische procedure.

“Een beetje cynisch dat het in dit geval enkel over vormelijkheden gaat en dat de gouverneur, in samenspraak met het kabinet van Bart Somers (Open-VLD), ons plan hierover nu op de korrel neemt. De gouverneur schrijft letterlijk dat de inhoud van het meerjarenplan een legitieme keuze van het bestuur is. We zijn van oordeel dat er meer dan voldoende informatie ter beschikking is”, staaft de burgemeester.

Metsu betreurt de beslissing van de gouverneur omdat de geschiedenis zich lijkt te herhalen. “Als de politiek tracht te werken aan een slanke overheid, weet je dat je een storm zal moeten trotseren”, aldus Metsu. “Een modern gemeentebestuur moet streven naar een zo efficiënt mogelijke werking met de dienstverlening voor de burger als centraal objectief. Het is geen geheim dat wij in 2019 een zware oefening hebben gemaakt die heeft geleid tot een noodzakelijke besparing. Besparen om opnieuw te investeren, zonder de belastingen te verhogen. Een gemeente besturen gaat veel verder dan enkel lintjes knippen en goed nieuws brengen. Anno 2021 komen er enorm veel uitdagingen op ons af. Die maken dat we verplicht zijn een wendbare organisatie te creëren.”

“Even vastberaden zullen we nu tegemoet komen aan de vraag naar cijfers van de gouverneur, zonder af te wijken van ons ambitieus meerjarenplan. Frappant dat veel lokale besturen op dezelfde wijze rapporteren, en daar geen haan naar kraait”, vult Albert Follens, schepen van financiën, aan. “We begrijpen dan ook niet waarom het vernietigingsbesluit is genomen.”

In de praktijk heeft deze beslissing geen fundamentele impact op de werking van het lokale bestuur Edegem, maar toch zal de meerderheid het aangevulde meerjarenplan alvast agenderen tijdens de gemeenteraad van maandag, 30 maart. Dit opdat broodnodige investeringen in onder andere onze voetpadvernieuwingen, infrastructuur van verenigingen, camerabeveiliging, … geen onnodige vertragingen zouden oplopen. Het college en de administratie maken zich geen zorgen en zijn er van overtuigd dat ze snel met een inhoudelijk ongewijzigd meerjarenplan aan de slag kunnen.

Om problemen rond rapportering in de toekomst te vermijden, en dus lokale besturen deze calvarietocht te besparen zal Vlaams parlementslid Philippe Muyters -die tevens voorzitter is van de gemeenteraad in Edegem- minister Somers over deze kwestie ondervragen. Nu lijkt het alsof de politiek mits een eigen interpretatie omtrent onduidelijke criteria plannen kan vernietigen. Dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn.

%d bloggers liken dit: