Provincies Antwerpen en Noord-Brabant werken samen aan zorginnovatie

TURNHOUT – De provincies Antwerpen en het Nederlandse Noord-Brabant kampen met eenzelfde demografische uitdaging, met name een snel vergrijzende bevolking. Allebei stimuleren ze ondernemers, kennisinstellingen en zorgorganisaties om volop in te zetten op zorginnovatie door voor de brede zorgsector vernieuwende technologieën en methodieken te ontwikkelen en te implementeren. De volgende jaren willen beide provincies de krachten bundelen en intensief samenwerken om nog meer successen te boeken. Voor een geslaagde innovatie is een groot bereik immers een belangrijk element. Gedeputeerden Peter Bellens (CD&V/, rechts op de foto Provincie Antwerpen) en Henri Swinkels (SP/provincie Noord-Brabant) zetten vandaag maandag in de Warande in Turnhout hun handtekening onder het samenwerkingsakkoord.

Peter Bellens: ‘Negentien procent van de inwoners van de provincie Antwerpen is ouder dan 65 jaar. Verwacht wordt dat dit in 2035 24 procent zal zijn. Dat is sterker zichtbaar op het platteland dan in de steden. In Antwerpen zal er een toename zijn met vier procent. Zonder de stad Antwerpen zou dat 6,5 procent bedragen, wat betekent dat de Metropool duidelijk aan het verjongen is.’ In de Antwerpse Noorderkempen en Limburg ligt dat wel even anders. ‘Daarom willen wij – samen met Noord-Brabant – ondernemers, kennisinstellingen en zorgorganisaties stimuleren om de krachten te bundelen en voor de brede zorgsector vernieuwende technologieën en methodieken te ontwikkelen, uit te testen en succesvol op de markt te brengen.’

De beide provincies vinden elkaar nu al in diverse samenwerkingsverbanden. ‘Dat gebeurt veelal via Europese projecten en grensoverschrijdende proeftuinen. Wij werken bijvoorbeeld nu al samen met Crosscare. Dit project stimuleert, ondersteunt en versnelt innovaties in de zorg. CrossCare draagt bij aan de ontwikkeling en implementatie van zorginnovaties (product, dienst, concept) door het aanbieden van zorgproeftuinen en beschikt over een fonds waarmee innovatieprojecten kunnen worden ondersteund. Daaruit hebben we onder meer geleerd dat de schaalgrootte heel belangrijk is om nieuwe toepassingen met succes te implementeren. Dankzij deze samenwerking kunnen we dat garanderen. Op die manier kunnen we meer KMO’s (in Nederland KMB’s) overhalen om te investeren in zorginnovatie, ook wanneer zij nog niet in deze sector actief zijn.’

De Antwerpse en Noord-Brabantse gedeputeerden bespraken, samen met hun provinciale experten en adviseurs, de toekomstplannen. Er zal een gemeenschappelijk concept worden ontwikkeld dat moet resulteren in concrete initiatieven zoals een uitleensysteem voor innovatieve producten, trainingen over het gebruik ervan,… Volgend jaar zijn de eerste realisaties al zichtbaar op het terrein. ‘Het is de bedoeling om kwaliteitsvolle zorgverlening aan te bieden. Hoe kunnen we mensen langer thuis laten blijven? De provincie Antwerpen heeft alvast een heleboel troeven in handen. Zo werden er bijvoorbeeld sensoren ontwikkeld die we nu implementeren in de woonzorg zodat we verdachte bewegingen kunnen vaststellen.’ Henri Swinkels: ‘In Eindhoven heb je Lokaal+ waarbij studenten worden ingezet om bij ouderen klussen en activiteiten die ze niet alleen kunnen of willen doen, te komen uitvoeren. In Nederland zijn de cijfers in verband met de vergrijzing nog extremer. Daarom moeten we samen met de provincie Antwerpen innoveren, samen dingen uitproberen en risico’s nemen om daadwerkelijke doorbraken te realiseren.’ (EM)

%d bloggers liken dit: