Restauratie Boom park start in april 2020

In 2018 werd  Karuur Architecten al aangesteld voor het opmaken van het volledige ontwerp van de restauratie van de picturale tuin van het gemeentepark van Boom, met inbegrip van de nodige vooronderzoeken. Nu werd ook de uitvoering van de werken gegund aan de firma Monument Goedleven.

Deze werken worden gegund aan de firma Monument Goedleven nv voor een totaalbedrag van € 1.188.284,98 excl. BTW.

Sinds enkele jaren is de gemeente Boom aangesloten bij Kempens Landschap vzw. Samen hebben we de schouders gezet onder twee dossiers in de gemeente, namelijk de restauratie van de site EMABB in Noeveren en de gefaseerde restauratie van het gemeentelijk park. Dit park is een plek waar de inwoners van Boom verpozing zoeken maar ook veel sport beoefenen. Het park geniet vooral ruime bekendheid vanwege de picturale tuin met beelden van bekende Vlaamse kunstenaars als Georges Minne en Ernest Wijnants.

In aanloop naar de restauratie van de picturale tuin in het gemeentelijk park is een nieuw beheersplan opgesteld. Het vorige landschapsbeheersplan dateerde uit 2005 en diende te worden herzien. Naast het natuurlijke luik is in het nieuwe beheersplan ook aandacht besteed aan de verschillende erfgoedrelicten die het park rijk is. De opmaak van een nieuw beheersplan was een voorwaarde van de Vlaamse Overheid om het restauratietraject voor de picturale tuin aan te vatten. Tevens biedt het een goede houvast om het beheer de komende 20 jaar deskundig op te nemen.

De werken starten na Pasenkermis op 20 april 2020 en zullen naar schatting 200 werkdagen duren.

 

Afbeelding van Jorge Guillen via Pixabay