Restauratie- en renovatieopdracht voor Colibrant/leescafé/bibliotheek toegewezen

Stad en OCMW Lier heeft Erfgoed en Visie uit Malle aangesteld als ontwerper voor de restauratie en renovatie van Colibrant/leescafé/bibliotheek.

Het gebouw vertoont een reeks mankementen waardoor een optimaal gebruik ervan niet gedurende het hele jaar mogelijk is. Zo is de verwarming in de Colibrant niet toereikend in de winterperiode. Sommige voorzieningen zijn aan vernieuwing toe.

Deze opdracht start met het uitvoeren van een studie naar herstel van waardevolle erfgoedelementen, akoestiek, brandveiligheid, verwarming en ventilatie, toegankelijkheid en toegangscontrole, audio-visuele inrichting van de Colibrant en inrichting en afwerking van het hele gebouw. De nodige herstellingswerken worden in kaart gebracht.

Bedoeling is om het gebouw aan te passen en te renoveren om het gebruik ervan te optimaliseren. Daar het gedeeltelijk om een historisch gebouw gaat, zal voor sommige restauratie- en renovatiewerken een erfgoedpremiedossier opgemaakt en ingediend worden.

Deze studie van de ontwerper loopt in 2021. Daarna maakt de ontwerper een uitvoeringsdossier op zodat de werken kunnen aanbesteed worden.

Aan de hand van de studie van de ontwerper zal het schepencollege bepalen welke werken eerst worden uitgevoerd, startend in 2022.

%d bloggers liken dit: