Rupelgemeenten en Aartselaar voeren Vlaamse maatregelen versneld door!

Zoals iedereen inmiddels weet heeft de Vlaamse regering dinsdagavond 27 oktober strengere maatregelen aangekondigd. Het is wachten op het Ministerieel Besluit hierrond. Normaal gezien gaan al deze maatregelen vrijdagavond 30 oktober om 18u in, onder meer om alle sectoren de kans te geven zich hierop voor te bereiden.

De burgemeesters van de Rupelgemeenten en Aartselaar roepen echter, onder meer op vraag van de gouverneur, op om de nieuwe maatregelen onmiddellijk toe te passen en niet te wachten op het officieel besluit: het virus doet dat ook niet!

We hebben immers allemaal gehoord dat het er nu op aan komt om meteen in te grijpen. Het is dus alle hens aan dek om de curve opnieuw om te buigen; laat ons in de Rupelstreek het goede voorbeeld geven..

Wat betekent dat concreet:

  • de burgemeesters vragen aan onze bevolking op om nu al de contacten te beperken tot de eigen gezinsbubbel;
  • schrap nu al alle activiteiten en evenementen;
  • binnen de woonzorgcentra op ons grondgebied wordt het contact beperkt tot 1 vast contact, en 1 wisselend per 2 weken;
  • winkelen mag nog met maximaal twee personen (twee volwassenen, of één volwassene en minderjarige kinderen);
  • het samenscholingsverbod is van kracht: groepjes van meer dan 4 mensen tegelijk zijn verboden.

Op die manier hopen de burgemeesters dat ze in hun regio ook een belangrijke stap kunnen zetten in de strijd tegen het coronavirus dat al te veel miserie, leed en pijn heeft berokkend onder de inwoners van de rupelstreek.

Dat moet stoppen, maar dat kan alleen door allemaal samen te werken en de maatregelen zo snel mogelijk toe te passen.

 

%d bloggers liken dit: