School De Wingerd Terhagen sluit 1 week de deuren

Vrije basisschool De Wingerd Terhagen sluit een week de deuren. “Op 26 september kwam de lokale crisiscel samen op vraag van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Dit gebeurde naar aanleiding van het positieve testresultaat van achtereenvolgens twee leerkrachten van deze school op COVID 19. Daaruit vloeit de noodzaak voort dat alle leerkrachten en medewerkers van de school in quarantaine gaan en getest worden op COVID 19,” vertelt burgemeester Jurgen Callaerts (N-VA). Deze beslissing werd genomen in overleg met de arts van het CLB, de bedrijfsarts, het schoolbestuur en de crisiscel binnen de gemeente.

“Er hebben zich voorlopig gelukkig nog geen andere leerkrachten gemeld met de ziektesymptomen. Naar aanleiding van de quarantaine en het testen van het schoolpersoneel ontstaat er echter een organisatorisch probleem om de lessen in de school te laten plaatsvinden. Vandaar dat de school gedurende een week zal sluiten. De lessen van de lagere school zullen via afstandsonderwijs plaatsvinden. Gelukkig hebben we hier het vorige schooljaar reeds de nodige ervaring mee opgedaan. Het blijft natuurlijk geen fijne boodschap voor de ouders,” aldus Peter Vervloet, directeur van De Wingerd Terhagen.

Alle leerkrachten en ouders werden op de hoogte gebracht van de situatie en kregen de nodige informatie. “Ouders hoeven zich niet ongerust te maken. Het is niet nodig voor de leerlingen om zich te laten testen, gezien zij slechts oppervlakkig contact hadden met de leerkrachten. Ouders van kinderen die contact hadden met deze kinderen via de buitenschoolse kinderopvang of de sport- of jeugdverenigingen hoeven zich om diezelfde reden dan ook geen zorgen te maken,” licht Wendy Weckhuysen (CD&V), schepen bevoegd voor onderwijs, toe.

De situatie wordt voortdurend opgevolgd. De school opent terug zodra dit op een veilige manier en organisatorisch mogelijk is.

%d bloggers liken dit: