Sint-Gummarussite in Lier zal opnieuw schitteren

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele kent een premie van 8,6 miljoen euro toe voor de restauratie van de Sint-Gummarussite in Lier. ‘De geschiedenis van de stad Lier is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Gummarus en de Sint-Gummaruskerk”, vertelt minister Diependaele. “Ik ben dan ook heel blij dat dit erg belangrijke erfgoed voor Lier en omstreken gerestaureerd wordt. De Sint-Gummaruskerk is een mooi bewaard voorbeeld van Brabantse gotiek en bevat één van de belangrijkste ensembles van glasschilderkunst in Vlaanderen uit de 15de en 16de-eeuw.”

De ontstaansgeschiedenis van de stad Lier is nauw verbonden met de geschiedenis van de Sint-Gummaruskerk. Na de opknapbeurt van de verschillende gebouwen op de Sint-Gummarussite wordt het verhaal van hun geschiedenis ingebed in het toeristische stadsparcours. Ook het stadsmuseum laat de bezoeker de geschiedenis van de stad en de site ontdekken.

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele: “Door het Heilige Geesthuis in dit ruimere verhaal te betrekken, krijgt het gebouw een zinvolle herbestemming, onder meer als onthaalruimte voor het bezoek aan de kerk. De stad, het OCMW en de kerkfabriek Sint-Gummarus communiceren samen over de restauratiewerkzaamheden.”

Geschiedenis en architecturale waarde

De ontstaansgeschiedenis van Lier en van de Sint-Gummaruskerk zijn nauw verweven. De geschiedenis van de kerk beslaat duizend jaar. De volgelingen van de heilige Gummarus lieten in 1378 de torenfundamenten optrekken. De verering van deze heilige leeft tot vandaag en de Sint-Gummarusprocessie werd in 2019 opgenomen in de Vlaamse Inventaris van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. De Sint-Gummaruskerk en de Sint-Pieterskapel werden al in 1939 beschermd als monument. In 1980 volgde het Heilige Geest Godshuis.

De geschiedenis van de kerk is sterk verbonden met de geschiedenis van Lier, maar ook van Vlaanderen en ruimer”, licht minister Diependaele toe. “In de kerk zijn veel historische gebrandschilderde ramen behouden. Vijf glasramen uit de 15de eeuw behoren tot de mooiste glasramen van Vlaanderen. Ze getuigen van een periode waarin de glasschilderkunst een artistiek hoogtepunt kende, onder invloed van de schilderkunst van de Vlaamse primitieven. Daarnaast vind je in de schatkamer van de kerk één van de 69 kopieën van de lijkwade van Turijn.”

Op 20 oktober 1496 werd in de kerk het huwelijk van Filips de Schone en Johanna van Castilië ingezegend. En ook de jonge Karel V bezocht samen met zijn grootvader Maximiliaan van Oostenrijk de kerk tijdens de Blijde Intrede in Lier als hertog van Brabant.

 

Foto: Fb Sint-Gummaruskerk in Lier

%d bloggers liken dit: