Sp.a houdt ‘Tour de Provence’ om kandidaten provincieraad voor te stellen

GROBBENDONK – Na N-VA en CD&V stelde sp.a haar kandidaten voor de provincieraadsverkiezingen voor. Vanuit de arrondissementen Antwerpen, Turnhout en Mechelen werd naar Grobbendonk gefietst. Sp.a organiseert de komende weken een ‘Tour de Province’ en houdt halt in zoveel mogelijk gemeenten. Bedoeling is om provinciale projecten en realisaties van de afgelopen jaren in beeld te brengen en een reeks ‘vernieuwende en tot de verbeelding sprekende ideeën’ voor te stellen.

Inga Verhaert uit Kalmthout, gedeputeerde, provinciaal voorzitter van sp.a en lijsttrekker in Antwerpen: ‘Dat is echt wat we willen doen in onze provincie: vernieuwen. In oktober vinden de provincieraadsverkiezingen plaats, maar die krijgen niet de  aandacht die ze verdienen. Het ontgaat mensen vaak omdat de provincies – van alle overheden – wellicht de minst zichtbare zijn. Sommige partijen vinden de provincies overbodig en willen ze liefst zo snel mogelijk afschaffen. Anderen willen alles zo veel mogelijk bij het oude houden. Maar wij zien dat anders. Wij vinden dat inwoners van de provincie recht hebben op vernieuwers en enthousiaste bestuurders met frisse en toekomstgerichte ideeën.’

Verhaert is het meest fier op de groepsaankopen die door de provincie werden gerealiseerd. De groepsaankoop zonnepanelen blijft nu al vijf jaar op rij razend populair. Meer dan 12 000 mensen registreerden zich voor de aankoop van dit jaar. Met de groepsaankoop groene stroom en gas voorziet de provincie zelfs één op de zeven gezinnen van groene en goedkopere energie. ‘Zowel de groepsaankoop voor zonnepanelen als die voor groene stroom en gas blijven voor sp.a belangrijk. Een volgende uitdaging is die van asbestverwijdering. Het is schrikbarend hoeveel asbest er in Vlaanderen nog te vinden is. Je vindt het in meer dan 3 500 verschillende toepassingen. De kans dat je het aantreft in een woning van voor 2001 is 70 tot 90 procent. Verwijdering van die rotzooi is een complexe materie en mensen weten er weinig van. De provincie moet mensen informeren, hen ont-zorgen en op betaalbare wijze woningen asbestvrij maken.’

Rik Röttger uit Boom, tweede op de Antwerpse lijst: ‘Het meest besproken onderwerp van de afgelopen weken is de hitte. De waterschaarste maakte heel wat mensen, waaronder landbouwers, bezorgd. Er werd door sp.a afgelopen jaren hard gewerkt aan een klimaat- en waterbeleid voor onze provincie. Daar bouwen we op verder want er zullen wellicht nog veel warme zomers volgen. We beschikken over een aantal waterputten en plassen die onder meer ontstonden door geplande werken. Die waterputten kunnen we niet altijd omvormen voor recreatief gebruik maar ze kunnen wel dienst doen als waterreserves. We willen aan deze putten gecontroleerde toegang realiseren zodat landbouwers op momenten van schaarste water kunnen tanken en zo hun oogsten kunnen blijven behouden.’ Serkan Bozyigit uit Willebroek is leraar wiskunde en geschiedenis. Hij trekt de lijst in het arrondissement Mechelen. ‘De provincie bewijst dat een maximumfactuur in het secundair onderwijs mogelijk is. Nu is het zaak deze praktijk en know-how ook verder uit te dragen naar andere scholen in de provincie.’ In de Kempen speelt dan weer het toeristische en recreatieve aspect een belangrijke rol. Lijsstrekker daar is Tomas Sergooris uit Mol: ‘Samen met stakeholders en lokale besturen maakt de provincie dagelijks het verschil om van de Kempen een aantrekkelijke en economisch sterke regio te maken. We willen ons recreatieve aanbod uitbreiden en op die manier zorgen voor nog meer jobs.’ (EM/Foto sp.a)