Stad Antwerpen maakt drukknoppen aan verkeerslichten ‘elleboogvriendelijk’

Vanaf 23 oktober zal de stad Antwerpen een bijkomende knop installeren bovenop op de drukknoppen aan verkeerslichten aan kruispunten op stadswegen. Hierdoor zullen de drukknoppen verder uitsteken en kunnen fietsers en voetgangers deze gemakkelijk bedienen met de elleboog. 

In de stad Antwerpen zijn 73 kruispunten op stadswegen uitgerust met drukknoppen waarmee voetgangers en fietsers groen kunnen aanvragen. Een groot deel daarvan zijn aangebracht aan kruispunten met slimme verkeerslichten, maar ook op andere kruispunten om de doorstroming te vergemakkelijken. Op deze drukknoppen zal de stad een verlengstuk aanbrengen zodat gebruikers met hun elleboog op de knop kunnen drukken. Daarmee komt de stad tegemoet aan de vraag om de drukknoppen voor voetgangers en fietsers coronaproof te maken, en zo de verdere verspreiding van het coronavirus af te remmen.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “In totaal plaatst de stad zo 508 drukknoppen. Zeker met de winter voor de deur loont het de moeite om het de fietsers en voetgangers, als ze handschoenen of wanten aanhebben, makkelijker te maken om die knoppen te bedienen. En veiliger natuurlijk.” De schepen vervolgt: “We zullen aan het Agentschap Wegen en Verkeer vragen om ook in aangepaste drukknoppen te voorzien op gewestwegen, zodat alle drukknoppen coronaproof bediend kunnen worden.”

Drukknoppen aan slimme verkeerslichten, op plaatsen waar camera’s niet kunnen detecteren

De stad Antwerpen zet in op meer flexibele lichtenregelingen voor een vlotte doorstroming van het verkeer. Om flexibel te kunnen werken, moeten de lichten weten wanneer weggebruikers zich aandienen op het kruispunt. Voor gemotoriseerd verkeer gebeurt dit via detectoren in het wegdek en voor voetgangers en fietsers via camera’s of drukknoppen. Door bepaalde richtingen enkel groen te geven op basis van de aanwezigheid van een weggebruiker, zullen voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer op andere richtingen meer groen krijgen en dus minder lang moeten wachten. In de stad Antwerpen zijn al 50 kruispunten op stadswegen uitgerust met deze slimme verkeerslichten, waarvan 46 met drukknoppen.

Op deze kruispunten worden steeds vaker camera’s gebruikt om fietsers te detecteren. Dit is echter niet aan elke verkeerslicht mogelijk: bijvoorbeeld als fietsers van verschillende richtingen kunnen toekomen of als fietsers voor het verkeerslicht kunnen afslaan in plaats van oversteken. Dit verschil kan een camera niet detecteren en cameradetectie zou in dat geval onnodig voor rood zorgen bij andere weggebruikers. Daarom zijn op heel wat kruispunten ook drukknoppen geplaatst. Voor voetgangers wordt altijd een drukknop gebruik omdat ze nog moeilijker te detecteren zijn.

De drukknoppen dienen niet enkel om groen aan te vragen, maar worden op bepaalde kruispunten ook gebruikt om langer groen, sneller groen of een extra groenvenster te krijgen. Voetgangers en fietsers gebruiken dus het best altijd de drukknop.

Drukknoppen aan andere kruispunten

Ook op kruispunten zonder slimme lichten zijn soms drukknoppen aangebracht waarmee voetgangers en fietsers groen moeten aanvragen.

%d bloggers liken dit: