Stad Lier, VDAB en I-Diverso informeren over lokale tewerkstellingsprojecten.

Uit cijfers van VDAB blijkt dat de werkloosheid daalt met elf procent. Bij de groep mensen met een migratieachtergrond is de daling lichter: 9,5 procent. De daling komt niet alleen door de versoepelingen van de corona maatregelen, maar doordat stad en OCMW Lier samen met de partners volop inzetten op werk en specifiek op de activering van mensen met een migratie achtergrond. Want wanneer de werkloosheid daalt, daalt die niet even sterk bij deze doelgroep en wanneer de werkloosheid stijgt, dan stijgt die daar net het meest. Activering is zeker een belangrijk aandachtspunt, want werk blijft de sleutel naar welzijn.’ Prioritaire partner in de activering is de groep werkgevers, zij zorgen immers voor de jobs. Daarom lanceren stad en OCMW Lier in samenwerking met VDAB en I-Diverso een nieuwsbrief ‘WERKwoord’. Met deze nieuwsbrief informeren ze werkgevers op regelmatige basis over tewerkstellingsprojecten en -maatregelen, zetten ze werkzoekenden in de kijker en laten ze werkgevers getuigen over hun ervaringen.

Daarnaast is ook het project Vakantiewerk een schot in de roos. Jongeren uit kansengroepen die op zoek zijn naar een vakantiejob worden ondersteund door stad en OCMW Lier, met – op dit moment – ondersteuning van vijf Lierse bedrijven: UTB, Vosschemie, Mivas, Aardeco en Koekebakkevlaaien. Samen zijn ze goed voor maar liefst negentien vacatures. Ook de stad Lier zelf deed een inspanning door tien vacatures voor te behouden voor kansengroepen.

Samen met de vacature van de lokale politie staat de teller zo op 30.’ Het enthousiasme bij de jongeren is groot. 50 jongeren werden vanuit het OCMW rechtstreeks toegeleid naar de vacatures van de stad en de lokale politie Lier.

Jobatelier gaf tips bij bijvoorbeeld het maken van een goed cv en wanneer de jongere of een werkgever nood heeft aan een hulplijn, kunnen ze een beroep doen op de vzw Mondiale Werken.

Werkgevers met openstaande vacatures voor vakantie- of weekendwerk en interesse in dit project zijn welkom. Zij kunnen mailen naar welzijn.

%d bloggers liken dit: