‘t Dorp steunt protest tegen nieuw benzinestation

Er is zopas een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van een nieuw benzinestation ter hoogte van de Provinciesteenweg 290 in Boechout.

De buurtbewoners verzetten zich tegen dat project. Volkomen terecht, vindt ‘t Dorp. “Men wil voor een nieuw onbemand benzinestation 800 m2 waardevolle bomen kappen in een uitloper van het park achter het gemeentehuis. Hoe dat past in de klimaatdoelstellingen van de gemeente is ons een raadsel.” aldus raadslid Lode Van den Brande. 

“Het plan is niet alleen slecht voor het milieu en de volksgezondheid, maar ook voor de verkeersveiligheid en de mobiliteit. Het is bovendien nergens voor nodig. Er zijn al meer dan genoeg benzinestations in de buurt” voegt raadslid Ines De Keulenaer daar nog aan toe. “Er zijn nu al 9 plaatsen waar je kan gaan tanken in een straal van 3,9 km.” 

‘t Dorp heeft een lijst gemaakt van alle nadelige gevolgen en onregelmatigheden in dit dossier. “Dat zijn er heel wat. We hebben die verzameld in een modelbezwaarschrift dat mensen op onze site kunnen vinden.” aldus Lode Van den Brande. “We leggen er ook uit hoe je zo’n bezwaarschrift kan indienen.”  Inwoners kunnen die informatie gebruiken om zelf hun ongenoegen bij het gemeentebestuur kenbaar te maken. “Wij gaan dat als raadslid zeker ook doen.” aldus Filip Peeters, die ook voor ‘t Dorp in de gemeenteraad zetelt. 

Het college van burgemeester en schepenen beslist binnenkort of de bouwaanvraag voor het tankstation wordt goedgekeurd of niet. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 2 juni. 

Meer info vind je op www.tdorpboechoutvremde.be