Toch geen Maritieme Campus bij de Hobokense Polder?

Maandag bereikte ons een persbericht van het kabinet van Schepen Annick De Ridder van de stad Antwerpen. Daarin wordt gewag gemaakt van een ruimtelijk ontwerpend onderzoek naar enerzijds de haalbaarheid om de Maritieme Campus Antwerpen (MCA) in te planten in de zone voor stedelijke activiteiten aan de D’Herbouvillekaai tussen Blue Gate en de Schelde en anderzijds het gebruik van de oude BP-site voor stedelijke activiteiten.

De stad schrijft zelf dat voortschrijdend inzicht haar heeft doen beseffen dat de BP-site op een andere wijze kan worden ingevuld, zodat deze verzoend kan worden met de context van de omringende Hobokense Polder.

Wij moeten daaruit besluiten dat ons reeds twee jaar durend protest succes heeft gehad. Dank zij meer dan 15000 handtekeningen onder een petitie, 1972 bezwaarschriften, een beroep bij de Provincie en onze stap naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen bewezen we dat het maatschappelijk protest tegen de hoogbouwplannen van MCA breed gedragen is. In ons alternatief voorstel stond ook een verschuiving van de MCA-hoogbouw naar de zone aan de D’Herbouvillekaai.

We willen langs deze weg uitdrukkelijk onze leden en sympathisanten bedanken. De honderden giften maken dat de steeds oplopende juridische kosten draagbaar zijn voor onze plaatselijke Natuurpuntafdeling en betekenen een belangrijke morele steun voor de trekkers van de actie.

We blijven waakzaam, maar wensen zeker de uitgestoken hand van de stad te aanvaarden en in overleg te gaan over de invulling van de oude BP-site. Idealiter zou die, gezien de ligging, uiteraard toegevoegd worden aan het natuurreservaat en zo de Antwerpenaars een groter wandelgebied schenken, wat zeker in deze hete tijden welkom zou zijn. Onlangs verscheen nog een studie van de afkoelende impact van robuuste natuurgebieden voor de wijde omgeving. Maar we weten dat deze gronden op de bestemmingsplannen industriegrond zijn en willen zeker mee nadenken over een andere stedelijke invulling, welke rekening houdt met een minimale impact op de omgeving.

Info over onze strijd tegen de bedreiging van de Hobokense Polder: https://www.hobokensepolder.be/Groenpoort/mca.html

%d bloggers liken dit: