Toneelstuk laat 60.000 Vlaamse leerlingen praten over pesten

Acteur en slachtoffer Arnaud Vandermeiren zoekt sponsors om komende 5 jaar scholen te helpen in strijd tegen pesten

Dinsdag 27 oktober 2020 — Theatermaker Arnaud Vandermeiren werkt aan een theaterstuk, spel en workshop ‘Over Pesten’. Daarmee wil de acteur, vroeger zelf slachtoffer van pesterijen, de komende vijf jaar ruim 60.000 Vlaamse scholieren leren praten over pesten. Vanaf september 2021 wil hij met het project naar middelbare scholen, jeugdbewegingen, culturele centra en de welzijnszorg trekken. Zijn persoonlijke verhaal moet slachtoffers van pestgedrag aanzetten om hun stem te laten horen. Om het project te realiseren zoekt Arnaud Vandermeiren nog sponsors.

9 op de 10 slachtoffers van pestgedrag in België durven niet vertellen dat ze gepest worden. Acteur en theatermaker Arnaud Vandermeiren ondervond het zelf aan den lijve. Hij werd vroeger zelf zwaar gepest. Dat leidde zelfs tot meerdere zelfmoordpogingen. Zeven jaar geleden schreef hij als therapie de monoloog ‘Anders’. Daarmee speelde hij op scholen en dat maakte meteen heel wat los bij jongeren. Daarom heeft Arnaud Vandermeiren een nieuw theaterstuk, spel en workshop klaar om pesten nog meer bespreekbaar te maken bij jongeren.

“Jongeren kwamen na mijn eerste monoloog ‘Anders’ naar mij toe en zeiden in tranen dat ze zich herkenden in mijn personage. Sommigen hadden nooit eerder durven zeggen dat ze gepest werden. Ik begreep dat er meer aandacht nodig is rond pesten. Ik ben ervan overtuigd dat het nieuwe project verandering kan brengen in een mensenleven. Het is mijn eigen ervaring dat ook dit nieuwe project zo sterk maakt.”
Arnaud Vandermeiren, theatermaker en ervaringsdeskundige rond pesten

Slachtoffer helpt leerlingen praten over pesten

Het nieuwe theaterstuk van Arnaud Vandermeiren zal een inkijk geven in de wereld van het slachtoffer, zijn omgeving, maar ook de wereld van de pester. Daarnaast is het de bedoeling dat Vandermeiren samen met een maatschappelijk werker workshops geeft waar jongeren van 15+ open leren communiceren over pesten, zelfmoord, en vergeving. Vandermeiren heeft ondertussen ook plannen om een aangepaste voorstelling vanaf 10 jaar te schrijven. Dat project staat onder leiding van zijn vzw en productiehuis C&T Productions.

“Het is niet alleen belangrijk aandacht te hebben voor het slachtoffer. We mogen ook de pester niet aan de kant laten liggen. Natuurlijk zal ik hier ook mijn eigen verhaal vertellen. Via een rollenspel zullen de jongeren leren hoe om te gaan met dergelijke situaties. Zij die de workshop niet kunnen volgen, krijgen een spel dat bijvoorbeeld een leerkracht of begeleider zelf kan begeleiden.”
Arnaud Vandermeiren

Vzw voor theater rond maatschappelijke problematieken

Arnaud Vandermeiren heeft een verwerkingsproces kunnen doormaken en beseft dat hij met dit project verder moet gaan. Daarom heeft hij de vzw C&T Productions opgericht. Met dat productiehuis wil hij theater maken over meerdere maatschappelijke problematieken. Het eerste resultaat wordt dus het project ‘Over Pesten’ dat vanaf september 2021 beschikbaar is. Maar de vzw zoekt nog financiële middelen voor dit en andere projecten.

“Het Over Pesten-project kan nog financiële steun gebruiken, het is zelfs broodnodig om zoveel mogelijk jongeren met het theaterstuk, spel en workshops te bereiken. Wie ons sensibiliseringsproject ‘Over Pesten’ wil steunen en meebouwen kan dat doen door te surfen naar onze website www.overpesten.be en ons een duwtje in de rug te geven.”
Arnaud Vandermeiren

Over Pesten: concreet
‘Over Pesten’ is hoofdzakelijk gericht naar scholen in Vlaanderen, maar ook naar culturele centra en verenigingen die met jongeren in contact komen. Richtleeftijd is 15 jaar.
Het project bestaat uit drie delen waaruit een pakket kan worden samengesteld.

1. Theatermonoloog
De jongeren krijgen een theatermonoloog te zien, die heel dicht aanleunt bij de realiteit. Er wordt zowel aandacht gegeven aan het slachtoffer als aan de pester. Waarom pest iemand, vanwaar komt dit alles… Het hoofdthema is pesten, maar daarnaast komen ook zelfmoord, rouwen en vergeving aan bod.

Het verhaal: Jens vertelt over zijn beste vriend Oscar. Hij werd zwaar gepest en pleegde zelfmoord, maar het dagboek van Oscar geeft een andere verklaring aan zijn dood. Je krijgt een duidelijke kijk in het leven van het slachtoffer, de buitenstaander en de hoofdpester.

Auteur en acteur: Arnaud Vandermeiren
Regie: Freddy Claeys.

2. Workshop
Na de theatermonoloog volgt een workshop, geleid door Arnaud als ervaringsdeskundige en een maatschappelijk werker of therapeut, tijdens dewelke de jongeren open leren praten over pesten en zelfmoord, rouwen en vergeving. Dit aan de hand van specifieke methodieken. Arnaud zal zijn eigen persoonlijke verhaal delen om jongeren te bemoedigen. Aan de hand van een rollenspel leren de jongeren nadenken hoe ze met dergelijke situaties kunnen omgaan. Dit wordt in de praktijk geoefend aan de hand van rollenspel.

3. Pestspel
Doorheen een interactief spel kunnen jongeren open praten over pesten, zelfmoord, rouw en vergeving. Zo kunnen ze zelf oplossingsgericht leren denken.

%d bloggers liken dit: