Ultieme kans om de toekomstige ruimtelijke ordening van Niel mee vorm te geven!

U heeft nog tot eind oktober de gelegenheid om u kandidaat te stellen als lid van de GECORO, voluit de Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening.

Deze adviesraad formuleert op vraag van de gemeente of op eigen initiatief aanbevelingen over de opmaak van een ruimtelijk beleidsplan, de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen, het opstellen van stedenbouwkundigeverordeningen, en andere aspecten van ruimtelijke ordening.

Als lid van de GECORO heeft u dus de unieke mogelijkheidom de toekomstige ruimtelijke ordening in onze gemeente mee te bepalen.

En, goed nieuws: gemotiveerde en deskundige kandidatenkunnen zich nog steeds aanbieden !

Bent u een specialist in ruimtelijke planning, landschappelijke of stedenbouwkundige inrichting, verkeerskunde, ruimtelijk onderzoek, milieueffecten, sociale geografie, … ?

Houdt u ervan om dossiers van ruimtelijke ordening te bestuderen en te bespreken met anderen om te komen tot een helder advies?

En bent u bovendien bereid om hier de nodige tijd voor vrij te maken?

Dan bent u de vrouw of man die we zoeken.

Stuur uw kandidatuur naar het college van burgemeester en schepenen, R. Berthoutlaan 1 2845 Niel.

Naast een duidelijke motivering en cv vermeldt u in uw brief‘kandidatuur GECORO’. Indienen kan nog tot en met donderdag 31 oktober 2019.

%d bloggers liken dit: