Update cijfers Covid-19 besmettingen voor de regio’s Zuidrand en Rupelstreek – 29 oktober 2020

Update cijfers Covid-19 besmettingen voor de regio’s Zuidrand en Rupelstreek – 29 oktober 2020

Ook in onze regio’s is er een duidelijke stijging van het aantal besmette gevallen.

Tussen 19 en 25 oktober zijn volgens de cijfers van Sciensano in België gemiddeld 14.356 mensen per dag besmet geraakt met het coronavirus. Dit is een stijging van bijna 40% tegenover de zeven dagen ervoor. In totaal werden al 368.337 besmettingen bevestigd. De positiviteitsratio, het percentage van de coronatesten dat een positief resultaat oplevert, is gestegen naar 23,6 procent.

https://epistat.wiv-isp.be/covid/covid-19.html

Bron: Sciensano

– Cases (Sum 14 days): aantal nieuwe gediagnosticeerde gevallen in de afgelopen 14 dagen.

– Population: Bevolking per gemeente op January 2020.

– Incidence (Sum 14 days): Cases (Sum 14 days) * 100 000 / bevolking.

%d bloggers liken dit: