Vaccinatiecentrum Eerstelijnszone Pallieterland komt in CC De Mol in Lier

Binnen de Eerstelijnszone Pallieterland werd vandaag de inplanting van een vaccinatiecentrum in de zone bekeken. De vijf betrokken gemeenten, zijnde Lier, Duffel, Berlaar, Ranst en Nijlen, bekeken de mogelijke locaties. Na een grondige afweging werd eenparig beslist om CC De Mol in Lier als locatie te weerhouden.

De volgende dagen en weken zal intensief werk gemaakt worden van de uitrol van dit vaccinatiecentrum zodat we in onze zone zo snel als mogelijk kunnen starten met vaccineren. Hierbij zal ook het mobiliteitsaspect, in het bijzonder voor de minder mobiele inwoners, de nodige aandacht krijgen. Het is immers van prioritair belang dat de inwoners van de vijf betrokken gemeenten vlot in het vaccinatiecentrum geraken. Het uiteindelijke doel van de gemeentebesturen is ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk inwoners zich laten vaccineren om zo het virus zo snel mogelijk te bedwingen.

%d bloggers liken dit: