Veiligere en comfortabelere fietspaden langs Herentalsebaan (N116) in Wommelgem

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) werkt vanaf 23 april 2019 aan de fietspaden langs de Herentalsebaan (N116) in Wommelgem. Langs de Herentalsebaan ligt vandaag al een vrijliggend fietspad, dat van de rijweg gescheiden is door een groene berm en/of parkeerstrook. Enkel ter hoogte van de zijstraten buigt het fietspad af en komt het vlak tegen de rijweg te liggen. Met enkele gerichte ingrepen aan de kruispunten vanaf de Hofstraat tot en met de Welkomstraat verbeteren we de veiligheid en het comfort van fietsers en voetgangers.

Rechte fietspaden

AWV trekt met de aankomende werken het fietspad ter hoogte van de zijstraten recht. We halen de uitbuigingen weg, zodat fietsers niet meer zo’n bochtig parcours moeten volgen. Omdat het fietspad ter hoogte van de zijstraten verder van de weg komt te liggen, zijn fietsers ook beter zichtbaar voor afslaande autobestuurders. De vrijgekomen ruimte tussen het fietspad en de rijweg wordt ingevuld met nieuwe groenzones.

Op onderstaande afbeelding ziet u de voor en na situatie op de kruispunten. Als voorbeeld is het kruispunt met de Hofstraat en Vogelzang genomen. Bij de andere zijstraten gebeuren de aanpassingen gelijkaardig. Bij drie zijstraten – de Tuinbouwstraat, de Gulkenrodestraat en de Schranshoevebaan – is er onvoldoende ruimte tussen de bestaande hoekwoningen en de rijweg om een veilig, vrijliggend fietspad aan te leggen. Op die plaatsen blijft het fietspad aanliggend. Waar nodig herstellen we ook het fietspad tussen de kruispunten, onder andere tussen de Pietingbaan en Corluystraat.

Overzichtelijkere oversteekplaatsen

Tijdens de aanpassingen aan de fietspaden verbeteren we bovendien ook enkele oversteekplaatsen voor voetgangers. Aan de meeste kruispunten verwijderen we één zebrapad over de Herentalsebaan en beveiligen het andere met een middeneiland, zodat voetgangers steeds aan één kant van het kruispunt de Herentalsebaan kunnen oversteken. Zo verminderen we het aantal oversteekplaatsen en maken we de kruispunten overzichtelijker voor voetgangers en autobestuurders.

Het kruispunt van de Herentalsebaan met de Hofstraat en Vogelzang zoals het vandaag is, met fietspaden die naar de rijweg buigen ter hoogte van de zijstraten.

Het kruispunt van de Herentalsebaan met de Hofstraat en Vogelzang na de aanpassingswerken. Het nieuwe fietspad is rechtgetrokken en ligt ook ter hoogte van de zijstraten vrijliggend van de rijweg.

Planning en fasering

De werken starten op 23 april (na de paasvakantie) en duren ongeveer 3 maanden. We werken alle dagen van 6u tot 22u, behalve op zondag. We pakken 2 tot 4 zones tegelijkertijd aan, maar werken wel steeds maar aan één zijde van de Herentalsebaan. We beginnen met het opbreken van enkele van de verharde middeneilanden, zodat verkeer tijdens de verdere werken plaatselijk over de middenberm langs de werfzone kan rijden.

Op de Herentalsebaan zal er altijd doorgang zijn voor alle weggebruikers:

  • Voetgangers en fietsers kunnen voorbij de werfzone via een afgeschermde corridor. Enkel wanneer we het fietspad tussen de Pietingbaan en Corluystraat vernieuwen volgen de fietsers richting Ranst een omleiding via de achterliggende straten.
  • Het autoverkeer kan tijdens het grootste deel van de werken over één rijstrook in elke richting. We maken de middenberm obstakelvrij, zodat het verkeer plaatselijk over de middenberm langs de werken kan passeren. Enkel bij het kruispunt met de Corluystraat kan dit niet en plaatsen we mobiele verkeerlichten om het verkeer beurtelings over de vrije rijstrook te leiden.
  • De bussen van De Lijn blijven tijdens de werken hun normale dienstregeling volgen. Als een bushalte in de werfzone valt, wordt deze tijdelijke enkele meters opgeschoven tot buiten de werfzone.

Het onderstaande overzicht toont alle zones waar we gaan werken aan de fietspaden. Ter hoogte van de aangeduide kruispunten, behalve die met de Sint-Damiaanstraat/Pietingbaan en Wiekenstraat/Corluystraat, gebeuren ook aanpassingen aan de oversteekplaatsen.

Opgelet: de planning is indicatief en afhankelijk van het weer en onvoorziene (technische) omstandigheden op de werf. U kan dit overzichtsplan downloaden in de rechterkolom onder ‘documenten’.

Zijstraten en opritten afgesloten in functie van de werken

De zijstraten die aansluiten op de Herentalsebaan zullen in functie van de werken tijdelijk afgesloten zijn:

  • Hofstraat, Wiekenstraat en Melkerijstraat: afgesloten van 23 april tot en met 11 mei.
  • Schranshoevebaan: afgesloten van 27 mei tot en met 1 juni
  • Netelaerstraat: afgesloten van 3 juni tot en met 22 juni
  • Het Serclaesdreef, Corluystraat en Beeldekensweg: afgesloten van 24 juni tot en met 13 juli.
  • Alle overige straten blijven toegankelijk, uitgezonderd één nacht bij het plaatsen van de nieuwe asfaltlaag.

Ook de opritten en garages van de woningen die in een werfzone vallen, zijn tijdens de werken niet toegankelijk met de wagen. Te voet en met de fiets kan u altijd tot bij uw woning geraken.

Praktische afspraken tijdens de werken

Heeft u tijdens de werken een verhuis of een levering gepland? Krijgt u hulp aan huis of heeft u andere specifieke noden qua bereikbaarheid? Neem dan even contact met ons op, zodat we hier vooraf afspraken over kunnen maken en niemand voor verrassingen komt te staan.

Huisvuilophaling tijdens de werken

Uw afval kan u tijdens de werken gewoon aan de straat zetten zoals u gewend bent. Als de vuilniswagen door de werken niet tot voor uw deur kan komen, verzamelt de aannemer het afval op een plaats buiten de werfzone waar de vuilniswagen wel kan komen. Zet daarom duidelijk en leesbaar uw huisnummer op uw afvalbak, zodat we nadien ook de juiste bak bij u terug kunnen plaatsen.

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Met een digitale nieuwsbrief willen we u graag op de hoogte houden over de heraanleg van de N14. Telkens als er nieuws te melden valt (bijvoorbeeld wanneer de werken starten of bij een fasewissel) ontvangen geabonneerden een mailtje. Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief.

De meest recente informatie kan u ook steeds terugvinden op deze webpagina.

Bereikbaarheidsadviseur

Zit u tijdens de werken aan de Herentalsebaan met vragen over de bereikbaarheid van uw woning of handelszaak, of hebt u andere concrete vragen over de werken? Contacteer dan het team van de bereikbaarheidsadviseur via 0468/03.53.84 (tijdens kantooruren) of via mail op bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.

%d bloggers liken dit: