Verbod op kampvuur, privaat vuurwerk en rook of vuur in natuurgebieden

ANTWERPEN – Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft afgelopen zondag de brandwaarschuwingsindex voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen opgetrokken naar code rood. Op dit moment is het einde van deze warme en droge periode nog niet in zicht.

Als reactie op deze uitzonderlijke droogte heeft de gouverneur, na overleg met ANB, de vertegenwoordigers van de hulpverleningszones van de brandweer en andere partners in het veiligheidsbeleid, beslist om vandaag een politiebesluit uit te vaardigen dat een verbod oplegt voor kampvuren op het volledige grondgebied, en een rook- en vuurverbod in natuurgebieden. Dit besluit is met onmiddellijke ingang van kracht, en dit tot tegenbericht.

Daarnaast vraagt de gouverneur ook expliciet om in deze uitzonderlijke omstandigheden bijzondere aandacht te besteden aan het ontsteken van vuurwerk. In gemeenten zoals Boechout, zoals in de meeste Algemene Bestuurlijke Politieverordeningen, is het afsteken van vuurwerk al gekoppeld aan toestemming van de burgemeester. De gouverneur verzoekt de burgemeesters om geen enkele vorm van privaat vuurwerk toe te laten onder de huidige omstandigheden en om, bij al dan niet geplande officiële vieringen, slechts vuurwerk toe te staan na expliciet gunstig advies van de hulpdiensten en voor zover er voldoende omkaderende veiligheidsmaatregelen genomen zijn.

Bovendien worden volgende – altijd geldende veiligheidsmaatregelen – nog eens meegegeven:

*Indien je dichtbij een bos woont: Voorzie middelen om een brand te blussen, bijvoorbeeld waterpunten en materiaal. Zorg voor tuinslangen die lang genoeg zijn om alle uithoeken van je eigendom te bereiken. Verwijder het dood hout rond je huis.Vermijd plastic dakgoten, sla geen brandstofreserves op (hout, gasflessen,…) tegen je huis.

*Indien je naar een bos gaat: Hou je aan de reglementering en de richtlijnen die aangeduid worden aan de rand van het bos. Informeer je over de brandfase (groen, geel, oranje, rood) op de website van de gemeente. Op dit ogenblik is dat dus rood. Gebruik je wagen enkel op de toegestane wegen en respecteer de verboden. Parkeer je wagen niet boven brandbaar materiaal, zoals hoog, droog gras of een andere droge vegetatie. Versper de boswegen niet met je wagen. Rook niet in een bos, maak geen vuur, werp geen peuken op de grond. Steek geen barbecue of kampvuur aan. Vermijd wildkamperen. Ken de evacuatiewegen en de schuilplaatsen. Leer je kinderen deze ook te herkennen. Neem steeds een GSM mee als je naar een bos- of natuurgebied gaat.

*Indien er een brand nadert, bescherm dan je huis. Bestrijd de brand als die niet te groot is. Besproei de omgeving van je huis en de houten delen zolang de brand niet tot daar komt. Bel 112 en deel de precieze weg naar je huis mee aan de hulpdiensten. Evacueer niet op eigen initiatief, maar wacht op de officiële aanbevelingen van de overheden. Sluit ramen en deuren. Sluit ook elektriciteit en gas af voor je het huis verlaat. Als je in het bos bent: bel zo snel mogelijk 112. Vertrek onmiddellijk haaks op de windrichting. Laat je wegen buiten de camping indien je aan het kamperen bent. Indien de hulpdiensten vragen om te evacuaren, die dit dan te voet. (EM)

 

%d bloggers liken dit: