Verduidelijkingen en grote nood aan meer overleg in Kontich volgens oppositiepartij Dorpslijst Sander. Een reactie van burgemeester Bart Seldeslachts

Dorpslijst Sander riep samen met CD&V een extra gemeenteraad bijeen over de coronaproblematiek in Kontich en Waarloos. Hoewel de meerderheidspartijen N-VA en Open VLD dit aanvoelden als extra werk zonder meerwaarde en het initiatief terugschroefden tot een ‘informatievergadering’, bleek de grote noodzaak van deze bijeenkomst die tot middernacht duurde. De vergadering leverde veel informatie op. De raadsleden ontvingen een lijst van 7 pagina’s met een overzicht van de verschillende acties die werden genomen door de gemeentediensten.

Bovendien ontvingen we het verslag van de veiligheidscel. De indruk ontstond dat we deze info zonder de extra gemeenteraad nooit zouden ontvangen hebben. De noodambtenaar, de communicatieambtenaar en de algemeen directeur gaven toelichting over hun werk, wat werd geapprecieerd door de raadsleden. De hoofdmoot betrof het werk van de burgemeester die als verantwoordelijke voor de veiligheid in de gemeente een intense periode doormaakt en vaak moeilijke beslissingen moest nemen. Open VLD gaf ruiterlijk toe dat ze blij waren dat Bart Seldeslachts niet met vakantie was, want anders had hun schepen (Luc Abrams) deze taak moeten vervullen. Burgemeester Seldeslachts verdedigde zijn beleid op basis van een hele reeks feitelijke gegevens die hij opsomde inclusief dag en uur van de mails die hij verzond én wie er in cc stond.

Minder aangenaam was dat hij fulmineerde naar CD&V, hen beschuldigde van politieke spelletjes en ook uithaalde naar inwoners van Kontich die hun mening uitten op facebook. Zelfs Minister Dalle en Gouverneur Berx kregen ervan langs. Dorpslijst Sander vreest dat de corona-periode nog een hele tijd kan duren. We moeten voor elkaar zorgen en het leven mogelijk en dragelijk maken. Dit bereiken we niet met enkel verbodsbepalingen en een defensieve bestuurlijke houding. We doen een oproep naar de burgemeester om meer te overleggen. We stellen voor om een politieke reflectiegroep in het leven te roepen, voor zolang de coronacrisis aanhoudt. Deze groep kan initiatieven ontwikkelen die het samenleven en het welbevinden in deze bijzondere coronatijden kunnen verbeteren. Voor onze fractie zou Marjan De Nayer daaraan kunnen deelnemen. Helaas ketste burgemeester Bart Seldeslachts dit voorstel af tijdens de vergadering.

 

Regioradio Zuidrand vroeg de Kontichse Burgemeester Bart Seldeslachts om een reactie:

  • Het was geen extra gemeenteraad omdat deze niet rechtsgeldig is samengeroepen. Met plezier wil ik als burgemeester wel info geven op een infovergadering als ze dit wensen. Ze hadden deze info sowieso ook gekregen op de eerst volgende reguliere gemeenteraad of als ze het sneller wensten te hebben, kunnen ze altijd bellen of mailen. Vermits ze dit eigenlijk niet gedaan hebben gaat het er over dat ze op de  kap van de coronacrisis een politiek spelletje willen spelen en waarschijnlijk daar nog zitpenningen voor willen -De opmerking van de Open VLD in dit bericht weergeven is totaal uit de context getrokken en was grappig bedoeld in de voor de rest  heel serieuze tussenkomst. Collega schepen Luc Abrams vervult zijn taken prima als ik er niet zou zijn.
  • Ik heb niet uitgehaald naar burgers die hun mening uiten op facebook, in tegendeel ik heb letterlijk gezegd dat ik verschillende opmerkingen van teleurgestelde jongeren en ouders/grootouders goed snap op het moment dat ze hoorden dat ze niet op kamp konden gaan in een andere gemeente. Ik heb al deze mensen met plezier een antwoord bezorgd.
  • Ik heb geen enkele commentaar gegeven op de gouverneur en gezegd dat ik blij was met de aandacht die de minister heeft voor ons dorp. We voeren de regels van de gouverneur stipt uit en hebben zeer regelmatig een goed overleg. Ik heb dit ook zo uitvoerig toegelicht. Noch de provincie noch de gemeente voert alleen een beleid van verbodsbepalingen en zeker niet met een defensieve bestuurlijk houding. We doen wat moet om het virus te verslagen en proberen mogelijk te maken wat kan.

Opmerkingen zoals deze, werken allen maar de antipolitiek in de hand en zal er zeker niet voor zorgen dat het virus sneller  samen kan verslagen worden.

  • Voor mij heeft Corona niets met partijpolitiek te maken en ik betreur deze blijvende politieke spelletjes ook heel hard. Ik heb wel uitgehaald naar het georganiseerde politiek spel via sociale media van voornamelijk CD&V maar ook Sander/Groen bestuursleden, politieke kandidaten van de laatste gemeenteraadsverkiezingen én (voormalige) gemeenteraadsleden. Deze hebben een persoonlijke hetze gevoerd met politieke bedoelingen met als bedoeling mensen op te zetten tegen elkaar.
  • Het voorstel van dorpslijst Sander/Groen om samen te werken sla ik niet af, alle voorstellen zijn welkom en zullen we bekijken. Een nieuw orgaan maken is echter overbodig. Er is een verkozen college van burgemeester en schepenen om dit te doen. Wettelijk zit de taak bij de burgemeester, het college en de gemeenteraad. Een nieuwe bijkomende structuur zorgt alleen dat alles trager wordt en nog logger gaat werken.

We hebben net nood aan een duidelijkere structuur in België die kan beslissen en niet nog meer verrommeling. Daar zou Groen beter zijn nek mee voor uit steken aldus burgemeester Bart Seldeslachts met zijn antwoord op het persbericht van Dorpslijst Sander in de gemeente Kontich.

%d bloggers liken dit: