Verduidelijkingen en grote nood aan meer overleg in Kontich volgens oppositiepartij Dorpslijst Sander. Een reactie van Schepen Wim Claes

Dorpslijst Sander riep samen met CD&V een extra gemeenteraad bijeen over de coronaproblematiek in Kontich en Waarloos. Hoewel de meerderheidspartijen N-VA en Open VLD dit aanvoelden als extra werk zonder meerwaarde en het initiatief terugschroefden tot een ‘informatievergadering’, bleek de grote noodzaak van deze bijeenkomst die tot middernacht duurde. De vergadering leverde veel informatie op. De raadsleden ontvingen een lijst van 7 pagina’s met een overzicht van de verschillende acties die werden genomen door de gemeentediensten.

Bovendien ontvingen we het verslag van de veiligheidscel. De indruk ontstond dat we deze info zonder de extra gemeenteraad nooit zouden ontvangen hebben. De noodambtenaar, de communicatieambtenaar en de algemeen directeur gaven toelichting over hun werk, wat werd geapprecieerd door de raadsleden. De hoofdmoot betrof het werk van de burgemeester die als verantwoordelijke voor de veiligheid in de gemeente een intense periode doormaakt en vaak moeilijke beslissingen moest nemen. Open VLD gaf ruiterlijk toe dat ze blij waren dat Bart Seldeslachts niet met vakantie was, want anders had hun schepen (Luc Abrams) deze taak moeten vervullen. Burgemeester Seldeslachts verdedigde zijn beleid op basis van een hele reeks feitelijke gegevens die hij opsomde inclusief dag en uur van de mails die hij verzond én wie er in cc stond.

Minder aangenaam was dat hij fulmineerde naar CD&V, hen beschuldigde van politieke spelletjes en ook uithaalde naar inwoners van Kontich die hun mening uitten op facebook. Zelfs Minister Dalle en Gouverneur Berx kregen ervan langs. Dorpslijst Sander vreest dat de corona-periode nog een hele tijd kan duren. We moeten voor elkaar zorgen en het leven mogelijk en dragelijk maken. Dit bereiken we niet met enkel verbodsbepalingen en een defensieve bestuurlijke houding. We doen een oproep naar de burgemeester om meer te overleggen. We stellen voor om een politieke reflectiegroep in het leven te roepen, voor zolang de coronacrisis aanhoudt. Deze groep kan initiatieven ontwikkelen die het samenleven en het welbevinden in deze bijzondere coronatijden kunnen verbeteren. Voor onze fractie zou Marjan De Nayer daaraan kunnen deelnemen. Helaas ketste burgemeester Bart Seldeslachts dit voorstel af tijdens de vergadering.

Regioradio Zuidrand vroeg de Kontichse schepen Wim Claes Open VLD om een reactie:

Ik nam kennis van dit persbericht én ben werkelijk verbolgen over de passage i.v.m. Open Vld.

Dit is schandelijk en ik mag hopen dat de pers zo verstandig is om hier geen verdere aandacht aan te besteden wegens ‘compleet waardeloos’  “De hoofdmoot betrof het werk van de burgemeester die als verantwoordelijke voor de veiligheid in de gemeente een intense periode doormaakt en vaak moeilijke beslissingen moest nemen. Open VLD gaf ruiterlijk toe dat ze blij waren dat Bart Seldeslachts niet met vakantie was, want anders had hun schepen (Luc Abrams) deze taak moeten vervullen. ”Tijdens mijn tussenkomst heb ik de burgemeester gefeliciteerd met zijn werkkracht in moeilijke omstandigheden. Om dit ‘ludiek’ te benoemen heb ik daar aan toegevoegd dat wij binnen de partij wel eens al schertsend de opmerking maken dat “we geluk zijn dat de Burgemeester dit jaar niet in vakantie gegaan is”, dan was dat uiteraard niet met de bedoeling om te melden dat Luc Abrams (14 jaar ervaring als schepen en plaatsvervangend burgemeester!) dit niet zou kunnen. Iedereen die de vergadering bijwoonde, begreep dat hiermee bedoeld werd dat de burgemeester vandaag niet in de meest dankbare omstandigheden werkt.

%d bloggers liken dit: