Versleten tennisvelden wijken voor gloednieuwe speeltuin in Rivierenhof

DEURNE – Op de Parkweg, tussen de Jezuïetendreef en het kasteel Rivierenhof in Deurne, werd de lang verwachte speeltuin vanmiddag geopend en ingespeeld door enkele honderden kinderen. Aan hun enthousiasme te zien werd het project meteen goedgekeurd. De nieuwe speeltuin werd ontworpen op basis van de noden, de wensen en de feed-back van de trouwste parkbezoekers.

Wie vorige zomer nog langs de gerenoveerde dreef richting kasteel of openluchttheater kuierde, herinnert zich de verweesde tennisvelden – die al lang niet meer in gebruik waren – en de stilaan mistroostige speeltuin. Die was achttien jaar oud en aan vernieuwing toe. Na de her-aanleg van de monumentale Jezuïetendreef in 2015 en 2016 werd in november van vorig jaar gestart met de herinrichting van de zone tussen het kasteel Rivierenhof en de gerestaureerde slotgracht. De nieuwe speeltuin kwam op de plaats van de tennisvelden. Provincie Antwerpen investeerde 450 000 euro voor de afbraak van de velden, de bouw van de speeltuin en de omheining rond de gerestaureerde slotgracht.

De speeltuin werd aangelegd door Cor Peeters van Mekano Play. Dit bedrijf uit Kinrooi vervaardigt al 30 jaar multifunctionele openluchtspeeltoestellen voor kinderopvang, scholen, gemeentelijke speelpleinen en recreatieparken. ‘Naast onze traditionele speeltoestellen voorzien we in de meest elementaire speelbehoeften van de kinderen. Hiervoor maken we – zoals hier in het Rivierenhof – gebruik van natuurlijke materialen. We construeren een speeltuin volgens een thema. In dit geval was dat ‘ridders’. We werken dus gericht en maken alles zelf. Op dat gebied zijn we het enige bedrijf in België. De meeste van onze collega’s moeten materiaal van het buitenland laten aanrukken en dat vergt tijd. Aan de linkerkant van de speeltuin kunnen de wat oudere kinderen terecht, de rechterzijde is voor de allerkleinsten en achteraan bevindt er zich een plaats om te chillen. Wij zetten zo’n zes tot zeven tuinen per jaar. Volgens hetzelfde principe gaan we een soortgelijke tuin aanleggen in het Nachtegalenpark en nadien volgt er nog één in ’t Zwin.’

Ouders kunnen plaatsnemen op het terras van het Kasteel terwijl hun kinderen klimmen, glijden, schommelen of gebruik maken van de kabelbaan. Met de inhuldiging van deze speeltuin is dit gedeelte van het park bijna helemaal heringericht. Alleen het sanitair van het Kasteel wordt op dit moment nog gerenoveerd. Voorlopig dienen de bezoekers dus beroep te doen op een mobiel toilet. Gedeputeerde Jan De Haes (N-VA): ‘Anderhalf jaar geleden gaven ruim 500 gebruikers van het Rivierenhof, waaronder 217 kinderen, tijdens een grote bevraging in het park hun mening over de ideale speeltuin. Daaruit bleek dat die vooral uitdagend voor alle leeftijden moest zijn en bij voorkeur opgebouwd rond een specifiek thema dat de fantasie prikkelt.’ De meerderheid sprak zich uit voor zand. Voor sommige ouders speelden potentiële vuile kleren een rol maar de meesten zaten daar minder mee in. Gelukkig want er werd al een achterstand opgelopen door problemen met de grondwerken. Indien men voor gras had geopteerd, zou de speeltuin pas in september af zijn geweest, wat uiteraard een uiterst ongelukkig tijdstip is. ‘Met al deze bevindingen – waarbij ook rekening diende te worden gehouden met veiligheid, de aanwezigheid van zitbanken, vuilbakken, schaduwplekken, een fietsenstalling en toiletten – ging men aan de slag. De speeltuin voelt middeleeuws aan en verzekert ook het speelplezier van kinderen met een handicap.’ (EM)

%d bloggers liken dit: